Projekt č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009588 XCOMPOSER - KOMPONENTNÍ FRAMEWORK PRO ONLINE APLIKACE je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je vytvoření SW platformy pro Content Management System, a to jak pro individuální tvorbu webových, tak i e-commerce projektů. Vytvořen bude generačně nový CMS obsahující moderní nástroje a technologie, který bude společnosti Sova Net, s.r.o. umožňovat pružně reagovat na individuální požadavky klientů. SW nástroj bude zohledňovat společné prvky, usnadňovat a standardizoval developement. Cílem je vznik repozitářů předpřipravených stavebních prvků obecného komponetního systému opakujících se problémů.

Internetová agentura SOVA NET, s.r.o. je řešitelem projektu WEB CONTROL, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/473

Internetová agentura SOVA NET je řešitelem projektu Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti zavedením informačního systému pro správu a řízení zakázek, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITP03/1186