SEO vítězí v generování provozu a sociální sítě čeká nárůst investic

SEO, neboli optimalizace ve vyhledávačích (Search Engine Optimization) je hlavním zdrojem provozu na weby pro B2C i B2B marketéry, jednoznačně vítězí nad PPC (Pay Per Click) kampaněmi i marketingem na sociálních médiích. Tyto trendy vyplývají z výzkumu online marketérů 2011 State of Digital Marketing, který realizovala kalifornská online marketingová agentura Webmarketing123.

Zajímavostí je, že i přes uvedené výsledky potvrdila řada z dotazovaných, že na rok 2012 plánuje zvýšení rozpočtu marketingu na sociálních sítích, který tak dostane přednost před investicemi do SEO nebo PPC.

2011 State of Digital Marketing

Společnost Webmarketing123 ve svém výzkumu dotazovala více než 500 online marketérů v průběhu letošního srpna a září. Zhruba dvě třetiny z celkového počtu se identifikovaly jako B2B společnosti. Ať už jde o segmenty B2B nebo B2C, obě skupiny se shodly, že SEO má největší vliv na generování provozu na web. Více než polovina, 57 % B2B označilo SEO za primární zdroj generování provozu, to potvrzuje i 41 % marketérů v segmentu B2C.

Oba typy obchodníků se shodly i na tom, že návštěvnost webových stránek je primární způsob jak měřit úspěch online marketingu. Naopak budování povědomí o značce má při měření úspěchu u B2B i B2C respondentů pouze nízkou hodnotu.

Primární investice: SEO a PPC

Průzkum položil respondentům i řadu otázek, týkajících se rozpočtu. Na otázku, které segmenty získávají hlavní část z rozpočtu, uvedli marketéři z B2B SEO, které pro 33 % z nich představuje primární investici. V segmentu B2C se jako klíčové investice ukázaly PPC kampaně, které za svou hlavní investici považuje 42,5 % z nich.

Sociální sítě

Celkově 60 % obchodníků uvedlo, že mají v plánu zvýšit v roce 2012 svůj rozpočet marketingu na sociálních sítích. 53 % hodlá zvýšit svůj rozpočet na SEO a 40 % hodlá zvýšit rozpočet PPC. Plánování navýšení investic do marketingu na sociálních médiích může souviset i s dalšími statistikami z výzkumu. Ty potvrzují rostoucí obchodní potenciál online sociálních sítí, 68 % respondentů uvedlo, že generují provoz z Facebooku, Twitteru nebo LinkedIn a 55 % díky provozu ze sociálních médií uzavřelo reálné obchody.

Pokud se podíváme, jak je rozložena aktivita na sociálních sítích podle toho, zda společnosti komunikují přímo se svými klienty, nebo s obchodními partnery, zjistíme, že B2C společnosti jsou jednoznačně nejaktivnější na Facebooku. Na této sociální síti komunikuje 75 % z nich, následuje Twitter 8 % a LinkedIn 6 %. U B2B společností je aktivita na sociálních sítích logicky rozložena jinak: 34 % z nich používá Facebook, 26 % Twitter a 25 % LinkedIn.

Autor: Tým SOVA NET, 11. 11. 2011

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.