Ukládání cookies

Ve svém Právním Newsletteru APEK rozebírá téma, které je nyní aktuální pro mnohé z vás - ukládání cookies. Zpracovává je Josef Aujezdský, advokát MKA Nosko a s jejich laskavým svolením si dovolujeme citovat jejich informace k aktuálnímu stavu.

Ustanovení čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, které řeší problematiku ukládání cookies, je v současné době zapracováno do českého práva chybně. 

V rámci chystané novelizace zákona o elektronických komunikacích by mělo dojít k nápravě této legislativní situace, tedy, že ukládání cookies má být i v České republice založeno na principu opt-in. 

„V případě, kdy jsou v rámci cookies ukládány informace, které jsou osobními údaji, bude na takové zpracování v plném rozsahu dopadat také regulace v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR). V této souvislosti je vhodné upozornit na skutečnost, že řada organizací (včetně řady významných marketingových asociací a reklamních systémů) vychází v současné době z předpokladu, že jakékoliv zpracování cookies je vždy i zpracováním osobních údajů. Přestože, dle našeho názoru, nemá tento právní závěr oporu v platné právní úpravě, je dobré s ním v praxi počítat,” uvádí advokát Josef Aujezdský.

Josef Aujezdský doplňuje, že v rámci EU je již řadu let připravováno nové nařízení (tzv. ePrivacy), které má tuto oblast nově upravit (nahradit regulaci ze směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). Přesný osud tohoto plánovaného nařízení není v tuto chvíli bohužel zcela jasný.


Zdroj: Právní Newsletter APEK, 9. 4. 2021

Autor: Lucie Elgales, 23. 4. 2021

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.