Google AdWords: aktualizace geografického cílení

Jednou ze zásadních předností inzerce online je možnost cílit kampaně na konkrétní oblasti jako jsou města, regiony nebo země. Služba AdWords letos v únoru rozšířila možnost cílení o dalších 17 zemí, v současnosti lze tedy reklamu cílit na konkrétní města ve 34 zemích. Aby bylo cílení stále přesnější, flexibilnější a snadno použitelné, chystá AdWords zavedení některých změn, které vstoupí v platnost po 8. červenci 2011. Pokud geografické cílení využíváte, seznamte se s hlavními nastávajícími úpravami a nastavte své kampaně tak, aby neztratily efektivitu.

Změny aktuálně dostupných oblastí

Změny v geografickém cílení odpovídají reálným geografickým změnám, například v zemích jako je Japonsko, Dánsko, Španělsko nebo Nizozemí došlo ke zrušení vybraných cílů, které se překrývaly nebo byly duplicitní. Dalším příkladem je Finsko, kde bylo jen v roce 2010 zrušeno šest provincií, na které už nelze cílit ani v AdWords. Z uvedeného vyplývá, že je vhodné projít si oblasti, na které cílíte a zjistit zda se shodují s aktuálně doporučenými cílovými oblastmi AdWords. Pokud svou strategii nepřizpůsobíte aktualizaci, bude provedena automaticky.

Ukončení možnosti vlastních území

V rámci AdWords končí možnost používat cílení pomocí mnohoúhelníku. Stávající cíle je možné v kampaních i nadále zobrazit a AdWords s nimi bude pracovat až do konce roku 2011. Poté budou všechna cílení pomocí mnohoúhelníku převedena na dostupné oblasti, tedy například na blízká města, nebo body na mapě s okruhem. Je tedy výhodné využít tyto alternativní způsoby cílení a přizpůsobit své kampaně chystaným změnám.

Odstranění funkce Zobrazení adresy v reklamě

V některých zemích je v současné době možné zobrazovat společně s reklamou také adresu. Tuto možnost lze zvolit zaškrtnutím „Umožnit zobrazení adresy v mých reklamách" v kampaních cílených na oblast kolem určitého bodu na mapě. Také tato možnost už nebude k dispozici. Pokud budete chtít u inzerátu zobrazit adresu nebo telefonní číslo firmy, lze tak nově učinit prostřednictvím funkce rozšíření o lokalitu.

Autor: Tým SOVA NET, 13. 6. 2011

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.