Jakých chyb se můžete dopustit při definování klíčových slov?

Správně vybraná klíčová slova jsou bez diskuse základem pro úspěšné SEO. Vlastní definování klíčových slov se může zdát jako relativně jednoduchý a přímočarý proces: jednoduše použijete vybraný analytický nástroj a najdete klíčová slova vztahující se k vašemu odvětví s nejvyšším objemem vyhledávání. Realita je ale komplikovanější. Chcete-li aby vaše strategie na internetu přinášela výsledky, je třeba vzít v úvahu řadu důležitých hledisek. Komplexnost této problematiky se dá dobře ilustrovat na častých chybách při definování klíčových slov:

Nerealistický přístup

Pro řadu firem jsou vysoce konkurenční klíčová slova jednoduše mimo dosah, minimálně v krátkodobém a střednědobém horizontu. Vhodná klíčová slova by měla být vybrána realisticky, v úvahu je třeba vzít dobu fungování webu, jeho současný dosah a případné plány pro budoucí optimalizaci.

Nerealistické je také cílení pouze na jedno slovo, specifikace pomocí použití klíčové fráze vás posune v nákupním procesu mnohem dál.

• Koncentrace na volnou shodu místo přesné shody

Objem vyhledávání představuje v kontextu výzkumu klíčových slov velmi důležitou metriku. Často ale dochází k tomu, že vycházíme primárně z pohledu širokých objemů vyhledávání než z údajů o přesné shodě. Mezi volnou a přesnou shodou však může být v provozu vyhledávání velký rozdíl.

Cílení na množné číslo místo jednotného

Je velmi běžné, že webová stránka cílí na množné číslo daného klíčového slova. Je dobré si ale připomenout, že to co uživatelé ve většině případů hledají je klíčové slovo ve verzi jednotného čísla.

• Ignorování konverze

Konverze a jazyková analýza jsou důležitou součástí výzkumu klíčových slov. Před započetím definování klíčových slov je vhodné realizovat komplexní konverzní audit a vybírat klíčová slova s vysokou mírou konverze.

• Výběr klíčových slov, která jsou vytržená z kontextu

K výběru klíčových slov je třeba přistupovat nejen z pohledu SEO, ale především z pohledu uživatelů a potenciálních zákazníků. Většina analytických nástrojů pro generování klíčových slov má problém zhodnotit, jaké různé významy jim mohou uživatelé přisoudit.

• Zanedbání průběžného hodnocení klíčových slov

Optimalizace pro vyhledávače představuje kontinuální proces. Může se ale stát, že jednou definovaná klíčová slova, na která konkrétní kampaň cílí, nejsou průběžně kontrolována a nepodléhají dalšímu auditu. Vzhledem k tomu, že trh a požadavky zákazníků se vyvíjí velmi rychle, je důležité daná klíčová slova pravidelně hodnotit a zvážit zda jsou i nadále efektivní.

 

Autor: Tým SOVA NET, 26. 8. 2011

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.