Dvakrát měř, jednou řež, aneb technická analýza

Netřeba připomínat, co zmíněné přísloví znamená. Každý z nás jej zajisté několikrát za život slyšel a určitě se podle něj také zařídil. Pojďme se však na toto moudré přísloví podívat z pohledu analýzy rozsáhlých internetových projektů, kde jeho platnost platí dvojnásob. Opravdu není v této oblasti na škodu vše dvakrát měřit a finální řez provést až tehdy, jsme-li na 100% přesvědčeni, že výsledné změny a úpravy budou skutečně efektivní.

Všudypřítomný pojem analýza

Co to vlastně analýza je a proč je tak často a s oblibou zmiňována se dočteme v mnoha zdrojích. Pro rychlé uvedení do problému se nabízí jednoduchá definice, která o analýze říká vše podstatné. Slovo „analýza" v podstatě prezentuje rozbor, respektive metodiku rozboru složitějších skutečností, které jsou rozloženy na jednodušší celky, které lze lépe uchopit a dále s nimi pracovat.

Mnohdy však analýza nebývá vnímána správně. Uživatelé, ať už z řad klientů, nebo kdokoliv z nás v osobním životě, se domnívá, že slovo analýza je jen rozbor problému, jež svou složitostí analýzu vyžaduje.

Bohužel tyto domněnky jsou milné. O složitost problému se rozhodně nejedná. V běžném životě analyzujeme prakticky neustále. Každý den řešíme situace, jež potřebují svůj čas k zamyšlení. Kolikrát nám ani nestačí se pouze zamyslet, ale musíme své myšlenky a nápady zvěčnit na papír. Z toho tedy vyplývá, že analýzu potřebují i zdánlivě jednoduché věci. Dalším zjištěním je také skutečnost, že analýza, ač se vám s tímto slovem spojují jakkoliv nekreativní činnosti, velmi podporuje kreativitu myšlení.

Skutečně potřebné analýzy

Analýzy tedy bezesporu potřebujeme! Jedním z mnoha důvodů, proč jsou analýzy užitečné je, že nám poskytují schopnost se rozhodovat. Někdy správně, jindy s výsledkem spokojeni být nemusíme. Přes to vše nám vždy poskytují určitý výsledek, nebo chcete-li směr, kterým se můžeme vydat.

V rámci tohoto mini článku se zaměříme na technickou analýzu, na její cíle, činnosti s ní spojené a také přínos, který představuje pro klienty. Obecně lze říci, že technická analýza má za úkol najít, popsat a identifikovat potřeby klientů, kde potřeba v podstatě může představovat cokoliv.

Může se jednat například o požadavek na vytvoření a realizaci nového informačního systému (IS), může to být také požadavek na změnu chování Informačního systému nebo celková změna nastavených a zaběhnutých procesů.

Technické analýzy nelze podceňovat

Proč takovou analýzu dělat? Co je jejím cílem? Vyplatí se? Kolik bude stát? Tyto otázky dnes a denně padají na jednáních s klienty a jsou oprávněné. Vždy je důležité klienty podrobně seznámit s podstatou technické analýzy, s jejím obsahem, rozsahem a výstupem. Nejedná se totiž vůbec o malé investice. Technická analýza je náročný a nákladný proces, který není, po vzoru rčení: „Dvakrát měř, jednou řež", radno podceňovat.

Avšak přínos z dobře provedené technické analýzy může být, a dle zkušeností tomu tak i je, pro klienta ve výsledku kolikrát nevyčíslitelný, neboť zefektivnění procesů informačního systému ušetří velký objem vynaložených finančních prostředků.

Zkušenosti nade vše

Klientům je proto dobré doporučit komplexní analýzu veškerých požadavků na IS a také analýzu každého nového díla, jež se má vyvíjet. Analýza detailně popíše, co vše se od informačního systému očekává, jak se má systém chovat, a co vše se musí být schopen IS zvládnout, aby byly splněny cíle, které si zákazník nastavil a očekává jejich naplnění.

Odpověď na otázku, proč je analýza tak důležitá, je velmi jednoduchá. Na základě zkušeností z praxe je známo, že díky analýze jsme schopni odstranit prodlevy a bariéry v realizaci projektu a zabránit tak komplikacím, které projekt nejen prodražují, ale také ohrožují jeho dokončení.

Technická analýza je schopna eliminovat mnoho bariér a překážek. Pro zajímavost jsou níže uvedeny některé z nich:

  • Nedostatečný popis projektu, který zásadním způsobem prodlužuje realizaci, zvyšuje náklady a ohrožuje dokončení projektu.
  • Nejasné cíle, které tým realizátorů projektu nevedou správným směrem k očekávanému výsledku. Pouze jsou plněny dílčí úkoly.
  • Neznalost celkového rozsahu projektu výrazně navyšuje část strávený nad projektem, což má za následek překročení stanoveného budgetu.
  • Neznalost kompetencí, nepřehledná a zdlouhavá komunikace prodlužuje realizaci projektu, zvyšuje náklady a omezuje realizační tým v práci.
  • Problémy s dodržením termínů ohrožují další marketingové a obchodní aktivity.


Z výše vypsaných bodů vyplývá, že pokud si necháte zpracovat, nebo doporučíte zpracování analýzy, tak finance do ní investované se v průběhu realizace projektu vrátí. Proč? Protože tým, který realizuje projekt, bude vždy přesně informován a veden analýzou, bude obeznámen s tím, jak má postupovat, bude schopen zakázku přesně nacenit a předložit reálné termíny dokončení. Zároveň se sníží náklady na komunikaci a dle analýzy bude možné sestavit podrobný projektový plán, který urychlí realizaci.

A jaké máte vy zkušenosti s technickou analýzou? Využili jste nebo realizovali něco podobného? Diskutujte s námi. Na Fcebooku a nebo v diskuzi pod článkem!

Autor: , 15. 4. 2011

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.