Internetu v Česku je dvacet let. Všechno nejlepší!

13. 02. 2012 Tým SOVA NET

Český Internet dnes slaví narozeniny. Přesně 13. února 1992 se poprvé připojili pražští akademici na ČVUT ke světové počítačové síti. Ta byla tehdy v plenkách. Česká a Slovenská Federativní Republika se oficiálně přidala k necelé čtyřicítce připojených zemí.

Prvopočátky Internetu jsou v Česku neodmyslitelně spjaty s akademickou sférou. Bylo to zařízení v posluchárně 256 Fakulty elektrotechnické ČVUT, který se tehdy přidal do skupiny 727 tisíc počítačů a 4500 různých sítí. Tou páteřní pro ČSFR byl tzv. NSFNET (financovaný grantovou agenturou National Science Foundation) a před akademiky stál úkol rozvést ji dál za hranice budovy v Dejvicích i za hranice Prahy, Čech a Moravy až do Košic. K tomu měla sloužit federální síť FESNET, ale zároveň s politickým rozpadem republiky na dvě části vznikly nakonec samostatné projekty – český CESNET a slovenský SANET.

Internet v Česku se tak postupně v průběhu let 1992 a 1993 dostával ke všem akademickým uživatelům. V zahraničí (zejména v USA) se v té době však již otevíral komerčnímu využití. U nás to ale ještě nějakou dobu, přesněji řečeno dva roky, trvalo. Až červenec 1995 poskytl půdu prvním komerčním internetovým providerům a Internet tak měl volnou cestu mimo akademickou sféru.

Historicky první připojení mělo rychlost 19,2 kB za sekundu. Přesto bylo z dobových dokumentů patrné nadšení z oficiálního kroku vědecké komunity, jeho významu i budoucího potenciálu.

  • „Československo již bylo na počítačové sítě připojeno před napojením do Internetu a spojení elektronickou poštou fungovalo zcela rutinně již delší dobu. Je nasnadě otázka, proč právě připojení na Internet považujeme za tak významné. Odpověď na ni je snadná: jedná se zde o kvalitativní rozšíření třídy služeb, jejichž možnost použití se nám naskýtá. Síť Internet umožňuje vzdálenou práci na kterémkoli připojeném počítači, bez ohledu na vzdálenost, a to on-line, tj. v reálném čase, rychlostí danou jen propustností spojovacích kanálů (dnes již běžně pracujících na rychlostech 1 Mbit za sekundu i víc) - z hlediska uživatele tak, jako by mu připojený počítač na druhém konci zeměkoule stál na stole včetně celé své výpočetní kapacity.“ (Zdroj: ÚVT MU Brno)

V současné době je k Internetu připojeno více než 60 % českých domácností. Během dvaceti let jsme se dostali do fáze, kdy mnozí z nás kladou paralelu mezi nebýt připojen a nežít. I proto nezbývá než popřát Internetu všechno nejlepší. Gratulujeme tak vlastně všichni trochu i sami sobě.


Hodnoťte: 12345

O autorovi

Tým SOVA NET

Tým SOVA NET

Tým SOVA NETu bedlivě sleduje dění a trendy internetového marketingu. Nejzajímavější události vám každý týden naservíruje v podobě novinek.


Rubrika: Blog Tagy: Internet Komentáře: (0)

Zapojte se do diskuzeFórum zatím neobsahuje žádné příspěvky.