Klíčové ukazatele výkonu v Google Analytics I.

Klíčové ukazatele výkonu, neboli Key Performance Indicators (KPI) odkazují na soubor metrik, které odrážejí výkonnost či úspěšnost organizace v plnění stanovených cílů. Ve dvou dílech našeho článku vám představíme 20 klíčových ukazatelů výkonu podle WebSeo Analytics. Zjistíte, jaké jsou nejdůležitější KPI z pohledu online marketingu a jak lze tyto ukazatele sledovat v Google Analytics. 

Naprostá většina on-line marketingových odborníků, SEO expertů a webmasterů v rámci svých každodenních povinností monitoruje, reportuje a analyzuje data a následně rozhoduje o optimalizaci výkonu svých webových stránek. Webové metriky, grafy a osy totiž představují velmi užitečný zdroj nových způsobů, jak optimalizovat své strategie na internetu.

V řadě dostupných čísel, metrik a statistik se však můžete snadno ztratit. Možná že i vy si kladete otázky podle čeho se rozhodovat a jaké poměry vzít v úvahu při konkrétní analýze, jaké statistiky jsou opravdu klíčové pro optimalizaci vašeho webu. Odpovědí na tyto otázky jsou klíčové výkonnostní ukazatele (KPI), které sehrávají nejdůležitější roli při měření definovaných cílů.

Cíle webu & KPIs

Stanovení konkrétních a měřitelných cílů je zásadní krok před definováním klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs). V závislosti na typu může mít webová stránka velmi odlišné cíle. Mezi obvyklé cíle webů v oblasti e-commerce patří zvýšení počtu nákupů, množství položek v objednávce nebo průměrná hodnota transakce, zatímco pro obsahově orientované stránky jsou základními cíli zvýšení spotřeby médií, zvýšení počtu návštěvníků, diváků videa nebo hráčů online her.

Klíčové ukazatele výkonu:

  • Představují ukazatele úspěšnosti
  • Mohou být prezentovány prostřednictvím poměrů
  • Vyžadují srovnání
  • Závisí na odvětví a typu webových stránek

Obecné KPI o webu

  1. Míra konverze: Tato metrika uvádí poměr mezi návštěvníky webu a nakupujícími. Vyjadřuje tedy, z kolika návštěvníků se stali skuteční zákazníci.
  2. Cíle míry konverze: Cíle míry konverze ukazují, kolik návštěvníků dosáhlo alespoň jednoho z cílů, které byly nastaveny prostřednictvím Google Analytics.
  3. Typ uživatele (The user defined):  Typ uživatele je proměnná, která vám pomůže definovat specifické typy uživatelů, kteří dosáhli cíle nebo vykonali konkrétní akci na webových stránkách (zobrazení stránek, vyplňování formulářů atd.)
  4. Míra opuštění stránky (Bounce rate) & doba strávená na stránce (Time on Site): Jedná se o dva velmi užitečné klíčové ukazatele, které indikují, zda vaši návštěvníci najdou to, co na vašem webu hledají, nebo zda vaši stránku ihned opouštějí. Tuto metriku můžete najít v sekci Návštěvníci (Visitors section) v Google Analytics. Na tyto ukazatele je velmi užitečné se zaměřit zejména při vyhodnocování efektivity různých zdrojů provozu na vaši stránku.
  5. Zdroje návštěvnosti (Type of Sources): Jde o komplexní přehled, který je generován při segmentaci provozu podle specifických zdrojů a médií, jako jsou vyhledávače, odkazující stránky, přímé návštěvy, e-mailové kampaně (newsletter) nebo vlastní kampaně. Soustřeďte se nejen na celkový počet návštěvníků, ale i na kvalitu provozu (míra opuštění stránky, čas strávený na stránce, transakce).

 

V dalším dílu článku si představíme specifické klíčové ukazatele výkonu, jako jsou ukazatele viditelnosti, interakce, ukazatele transakční nebo ukazatele geografického cílení.

Autor: Tým SOVA NET, 24. 10. 2011

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.