UTM parametry v Google Ads, Skliku a na Facebooku

Tentokrát se podíváme na to, jak nastavit značení kampaní na Google Ads, Skliku a na Facebooku. Značkovat ručně nebo zvolit automatické značení?

Značkování kampaní v Google Ads

Google doporučuje aktivovat v Google Ads automatické značkování, protože tak můžete získat nejpodrobnější a nejpřesnější data. Tato funkce přidává do URL adres automaticky parametr GCLID, který pomůže rozeznat, na jakou reklamu uživatel klikl.

Propojení Google Ads a Google Analytics umožňuje sledovat i to, co návštěvník dělal na webu po tom, co kliknul na reklamu. V nápovědě Google najdte podrobnější informace o zapnutí automatického značkování v Google Ads.

Ve zvláštních případech lze do URL adresy přidat měřicí proměnné manuálně. Tuto metodu však použijte jen ve zvláštních případech:

 • Webové stránky neumožňují volné parametry adresy URL a při zapnutém automatickém značkování zobrazují chybovou stránku
 • nebo potřebujete použít automatické značkování pro účely mimo službu Google Analytics 

 

Výhody automatického značení

Pokud používáte automatické značení, má to oproti manuálnímu celou řadu výhod:

 • Méně práce. Nemusíte ručně přidávat UTM parametry ke každé URL adrese
 • Méně chyb. Při ručním vkládání hrozí vysoké riziko chyby - zdroj google a Google jsou totiž úplně jiné zdroje.
 • Google Analytics poskytuje podrobnější přehledy než při použití manuálního značení

 

Značkování kampaní v Skliku

I Sklik umožňuje automatické značení. Nástroj pro automatické tagování naleznete přímo v rozhranní Skliku v nástrojové liště. 

Ve výchozím nastavení značkování je připravená sada UTM parametrů a hodnot, která je vhodná pro většinu inzerentů a není třeba je speciálně nastavovat. Sklik doporučuje tuto možnost.

Rozhraní automatického tagování Skliku

Pokročilé nastavení značkování

Pokud máte zcela specifické požadavky na analýzu dat, můžete využít pokročilejší možnost. Jedná se o velmi detailní nastavení a je doporučováno pouze zkušeným uživatelům. Může se totiž stát, že nevhodným nastavením přijdete o svá data bez možnosti jejich návratu. Pokročilé nastavení lze resetovat zpět na výchozí skrze možnost „Obnovit výchozí nastavení“ a uložením ve spodní části stránky

Můžete si nastavit, zda se parametr do URL doplní za ? nebo za #. Ve výchozím nastavení je použit ?, protože kód Google Analytics je třeba speciálně nastavit, aby bylo možné použít #.

Ve výchozím nastavení je také vypnutá volba "Odebírat diakritiku z parametrů". Sklik používá transkripci UTF-8. Pokud je web v jiném kódování a hodnoty parametrů se v Google Analytics nezobrazují správně, tak odebrání diakritiky potíže vyřeší.

Lze používat až 5 UTM parametrů, z nichž 2 jsou povinné a nejde je vyřadit. Ostatní můžete zapínat a vypínat pomocí checkboxů. Sklik také podporuje tzv. dynamické proměnné v cílové URL a tyto proměnné je možné v rámci hodnoty jednoho parametru i řetězit a použít textové oddělovače, např. “{campaign}-{adgroup}”

 

Máte UTM parametry v cílových URL natvrdo?

Sklik umí URL adresu, u kterých jsou natvrdo umístěné UTM parametry, upravit tak, aby jejich hodnoty vždy odpovídaly nastavení automatického tagování a v Google Analytics tak nedocházelo k chybám.

Sklik doporučuje URL adresy o UTM parametry očistit. A to buď ručně nebo pomocí exportu kampaní upravit UTM parametry v AdWords Editoru a nahrát zpět.

Pokud však inzeráty obsahují natvrdo vložené UTM parametry za #, ale vkládat je chcete pomocí automatického tagování za ?, tak k jejich odstranění nedojde a UTM obsažené přímo v inzerátu se zachová.

Veškeré podrobnosti o autotaggingu jsou uvedené v nápovědě Skliku.

 

UTM parametry na Facebooku

K Facebook reklamám můžete přidat UTM parametry během jejich vytváření (tedy na úrovni konkrétní reklamy). Označit můžete reklamy, které odkazují na umístění mimo Facebook (váš web) nebo na reklamy propagující stávající příspěvky na Facebooku. 

Parametry můžete zadávat:

 • do pole URL webu - sem můžete vložit URL adresu obsahující UTM parametry
 • do části Parametry URL adresy - veškeré parametry budou přidány k obsahu pole URL webu, pokud se nejedná o duplikáty (sem vložené parametry přepíšou duplikáty z pole URL webu).

Takto vypadá URL Builder dostupný skrze Facebook

 

Do reklam můžete vložit vlastní parametry nebo použít dynamické parametry, které vyplňují hodnoty parametrů podle informací uvedených při nastavování reklamy

 • ad_id={{ad.id}}
  • Identifikátor reklamy
 • adset_id={{adset.id}}
  • Identifikátor sady reklam
 • campaign_id={{campaign.id}}
  • Identifikátor kampaně
 • ad_name={{ad.name}}
  • Název reklamy
 • adset_name={{adset.name}}
  • Název sady reklam
 • campaign_name={{campaign.name}}
  • Název kampaně

Parametry založené na názvu (např. ad.name) budou automaticky nastaveny podle toho, jak byly nazvány v době prvního zveřejnění reklamy. Název můžete změnit, ale parametry budou dále obsahovat původní názvy. 

Podrobnosti o značení najdete v nápovědě Facebooku. 

 

Kam dál?

Autor: Tým SOVA NET, 20. 6. 2019

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.