Význam a přínos správného tagování kampaní

Základem pro efektivní vyhodnocování online marketingových kampaní jsou spolehlivá a dobře dostupná data. Jak je získáte, již víte z našeho lednového článku. Pojďme si ale ukázat, jak předejít jejich zkreslení a tedy i špatným závěrům při vyhodnocení.  Snadným a přitom efektivním řešením tohoto problému je tagování, nebo chcete-li česky, označování kampaní.

Možnosti tagování kampaní

Celou problematiku značení kampaní lze rozdělit do dvou hlavních skupin:

 • Interní kampaně – ty, které jsou vedeny přímo na vašich stránkách a většinou mají podobu nějaké mikrokonverzve (např. přihlášení k newsletteru, stažení dokumentu).
 • Externí kampaně – jsou vedeny mimo vaše stránky a jedná se například o newslettery, PR články, bannerovou reklamu nebo PPC kampaně.

Interní kampaně můžete tagovat pouze manuálně (vlastnoručně je označíte pomocí speciálních parametrů), externí je pak možné značit ručně i automaticky (např. kampaně v AdWords).

Manuální značení kampaní

Manuální tagování jednoduše provedete pomocí Nástroje pro tvorbu adres URL. S jeho pomocí snadno vytvoříte specifické URL adresy pro své kampaně za účelem sledování jejich výkonnosti v Google Analytics. S vytvořením takové URL adresy vám pomůže URL Builder, respektive jednoduchý formulář (viz níže) a nápověda k němu. Po vyplnění formuláře se vám automaticky vygeneruje URL adresa se zvolenými parametry. Tu následně vložíte tam, kam potřebujete – jako odkaz do banneru, na jakékoliv tlačítko na webu, na odkazy do newsletteru apod.

V rámci URL Builderu musíte vyplnit několik klíčových parametrů, které vám pomohou identifikovat kampaň v Google Analytics a následně se souvisejícími daty dále pracovat. Hlavními a povinnými parametry kampaně jsou cílová stránka kampaně, zdroj (umístění kampaně), médium a název kampaně.

 • URL webové stránky – cílová adresa (např.: http://vasedomena.cz/detska-kola/)
 • Zdroj kampaně – kde je reklama umístěna (např.: idnes.cz)
 • Médium kampaně – identifikace média (např.: banner)
 • Název kampaně – pojmenování kampaně (např.: jarni+akce+2014)

Výsledkem pak bude URL adresa, která obsahuje výše uvedené informace. Díky ní pak v Google Analytics snadno zjistíte, jak se kampaň vyvíjela, zda splnila stanovené cíle, případně jaké formáty byly nejefektivnější.

Vygenerovaná URL adresa pak může vypadat takto: 

http://vasedomena.cz/detska-kola/?utm_source=idnes.cz&utm_medium=banner&utm_campaign=jarni akce 2014

Symbol „+“ při značení kampaní znamená mezeru. Jestliže tedy zanesete název jako „jarni+akce+2014“ v Google Analytics se bude zobrazovat jako „jarni akce 2014“. Mezeru můžete nahradit například podtržítkem „_“, které se do Analytics bez problémů propisuje.

Kromě čtyř výše uvedených parametrů máte možnost své kampaně ještě blíže specifikovat pomocí dalších dvou nepovinných údajů.

 • Dotaz kampaně – slouží k záznamu klíčových slov pro reklamu (např.: dětská+kola+merida)
 • Obsah kampaně – používá se pro A/B testování a reklamy cílené na obsahovou síť (např.: banner+sleva+15%)

Tip: V případě, že chcete měřit mobilní aplikace, použijte nástroj Google Play URL Builder.

Automatické značení kampaní

Automatické tagování kampaní umožňuje pouze Google AdWords. Abyste tedy mohli své kampaně tagovat automaticky, musíte nejprve propojit svůj účet v Google Analytics s účtem v Google AdWords a dále nastavit automatické značení. Tím si ulehčíte práci s označováním vedených PPC. Jak automatické tagování nastavit a oba účty správně propojit se dozvíte přímo z nápovědy od Google.

Kampaně na vašich stránkách

Kromě externích kampaní, o kterých jsme psali výše, doporučujeme rozhodně označovat i kampaně, které se nacházejí přímo na vašem webu. Typicky se jedná o události v podobě kliknutí na banner na domovské stránce, který návštěvníky odkazuje na akční zboží (konkrétní produktovou stránku) apod.

V tomto případě se nevyužívá výše zmíněný nástroj na tvorbu URL adres, nýbrž jedna z funkcionalit Google Analytics – události. Pomocí nich změříte nejen počet kliknutí na banner, ale také například počet spuštění videa nebo zobrazení PDF souboru atp.

Vzhledem k existenci standardních Google Analytics, nových Universal Analytics a stále více rozšířeného Google Tag Manageru, můžete události měřit třemi různými způsoby, které se nápadně podobají a pracují na stejném principu jako tagování pomocí nástroje na tvorbu URL adres.

Nastavení měření událostí není nikterak složité, v případě, že s touto činností nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme se obrátit na někoho, kdo s Google Analytics pracuje denně a nastavení událostí má v malíku.

Newslettery: kapitola sama pro sebe

Jedním z nejefektivnějších způsobů direct marketingu jsou v dnešní době jednoznačně newslettery, které s velkou pravděpodobností svým klientům rozesíláte i vy (pokud ne, začněte s tím). Každý standardní newsletter obsahuje hned několik odkazů, kterým by se nemělo vyhnout vaše tagování. A důvod?

Neznačené kampaně totiž výrazně zkreslují statistiky v Google Analytics, ze kterých byste měli posléze vycházet při vyhodnocování i plánování marketingových aktivit.

Jak to vypadá, když newslettery neznačíte

Netagovaný newsletter způsobí ve vašich Google Analytics pěknou paseku. Abyste pochopili důležitost tagování, níže shrnujeme zásadní problémy, které neoznačování newsletteru způsobuje.

 • Když netagujete, jako zdroj návštěvnosti v GA se zobrazuje „direct“ (viz obrázek níže)
 • Pokud nedefinujete parametr médium, budete v GA pozorovat neobvyklý nárůst u položek „(none)“, případě „referral“
 • U neotagovaných newsletterů (a obecně kampaní) nemáte šanci vyhodnotit konverzní poměr a ani určit ROI
 • Bez tagování nemůžete aplikovat A/B nebo multivarietní testování

Jednoduše řečeno – bez tagování nevyhodnotíte úspěšnost a tím pádem nezískáte informace o tom, jak připravit newslettery lépe, případně jak celou kampaň nastavit efektivněji.

Starý dobrý Excel

V případě, že se pustíte do tagování kampaní vezměte to z gruntu – udělejte si v tagování systém, kampaně označujte konzistentně a využívejte osvědčený Excel, který vám pomůže v kampaních udržovat pořádek a mít vždy přehled o tom, jaké kampaně proběhly, případně jaký systém tagování zvolit pro další kampaně. Tabulku je navíc možné rozšířit ještě o jeden sloupec s cenou, respektive náklady na jednotlivý reklamní prostor.

Nezapomeňte označit kampaně v grafu v Google Analytics

Ve chvíli, kdy své marketingové kampaně správně a smysluplně označíte, nezapomeňte si je zaevidovat i v grafu návštěvnosti nástroje Google Analytics – použijte poznámku, do které vložte minimálně název kampaně.

Teď už víte, jak si usnadnit evidenci a následné vyhodnocení všech vedených kampaní, proto na nic nečekejte a pusťte se směle do důsledného označování. Přejeme příjemnou zábavu!

Jakub Rejnuš

Autor: , 1. 4. 2014

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.