Analýza klíčových slov

Obsahují vaše internetové stránky klíčová slova, která přesně vystihují oblast vašeho podnikání a která jsou často vyhledávaná a málo konkurenční? Správně vybraná klíčová slova jsou základem úspěšné optimalizace pro vyhledávače. Spolehněte se na analýzu key wordsod SOVA NET a zajistěte, aby vás vaši potenciální zákazníci snadno našli.


Analýza klíčových slov - základ pro úspěšnou SEO optimalizaci

Proč jsou klíčová slova pro SEO optimalizaci důležitá? Díky promyšlenému umístění klíčových slov v textech a zdrojovém kódu, se budou vaše internetové stránky umisťovat vysoko ve vyhledávání - a to právě při zadání vybraných key words. Cílené použití klíčových slov vám přinese návštěvnost na produkty nebo služby, které chcete skutečně prodávat. Key words navíc zajistí, že uživatelé snadno pochopí hlavní sdělení stránek a dobře se na webu zorientují.

Jak analýza key words probíhá?

SOVA NET nejprve zhodnotí stávající text na stránkách. S přihlédnutím k oboru, ve kterém podnikáte, vaší konkurenceschopnosti, cílům a finančním možnostem zvolíme optimální sadu klíčových slov, jejich spojení a variace. Posoudíme také hustotu key words a jejich umístění na stránkách. 

Na základě důkladné analýzy klíčových slov vám doporučíme efektivnější využití key words nejen v textech, ale také v důležitých částech zdrojového kódu - titles, descriptions a nadpisech.

Zaujala vás analýza klíčových slov od SOVA NET? Kontaktujte nás a získejte více informací!

Využijte spolu s Analýzou klíčových slov

Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional