Analýza konkurence na webu

Úspěch na jakémkoli trhu je podmíněn znalostí konkurence. Pouze pokud znáte silné a slabé stránky svých soupeřů, můžete úspěšně rozvíjet vlastní strategii. Součástí optimalizace webových stránek od firmy SOVA NET je proto analýza konkurence na webu. Ta vyhraní vaši pozici na internetu vůči konkurenci a doporučí strategii k dosažení lepších výsledků vašeho webu.


Poznat a předstihnout konkurenci

Analýza konkurence je důležitou součástí optimalizace pro vyhledavače. Důkladně se zaměří na konkurenty, kteří ve vyhledavačích cílí na stejná klíčová slova, na podobný sortiment či služby. Podstatou analýzy konkurence je poznat její silné a slabé stránky a odvodit z toho důsledky pro optimalizaci vlastního webu.

Jak probíhá analýza konkurence?

Na základě vašeho doporučení nebo podle pozic ve vyhledavačích prověříme vaše největší konkurenty, stav jejich webů i kompletní SEO/SEM aktivity. Získáte tak přehled o tom, jak si váš web stojí ve srovnání s konkurencí, na jaká klíčová slova se vaše konkurence zaměřila a na koho jsou její kampaně zacílené.

Na základě analýzy konkurence vám dáme četná doporučení a návrhy, jak odstranit případné nedostatky a jakou strategii pro další postup zvolit. Získáte také konkrétní doporučení, jak využít slabiny konkurence a jak se vypořádat s jejími silnými stránkami.  

Chcete-li zjistit, jaká je úspěšnost vašeho webu ve srovnání s konkurencí, kontaktujte nás!

Využijte spolu s Analýzou konkurence

Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional