Maintenance

Současně s našimi produkty nabízíme klientům také službu Maintenance. Cílem této služby je zajistit plynulý a bezproblémový provoz zakoupených produktů a eliminovat rizika spojená s rychlým vývojem informačních technologií. Služba Maintenance zajistí, aby všechny vaše produkty byly stabilní, funkční a včas aktualizované.

Pod službu Maintenance spadají činnosti spojené s podporou a rozvojem internetových projektů a aplikací (údržba a rozvoj, upgrade a update systémů, zálohování dat a databází, optimalizace pro internetové prohlížeče apod.)

Proč využívat službu Maintenance?

Hlavním důvodem, který podmínil vznik služby Maintenance je neustálá změna v zobrazování webových stránek internetovými prohlížeči. Vývoj informačních technologií nutí výrobce a vývojáře softwaru pro tvorbu nebo prohlížení webových stránek k častým změnám a aktualizacím jednotlivých aplikací. To má za následek špatné zobrazování internetových stránek nebo komplikace s provozem systémů podporující správu webových prezentací.

 • Služba Maintenance pomáhá eliminovat tyto problémy a zajišťuje plynulý a bezproblémový chod internetových projektů a na nich běžících webových prezentací.
 • O všech změnách, aktualizacích nebo údržbě našich systémů (produktů) podáváme klientům pravidelné zprávy. Jednotlivé reporty budou v brzké době k nahlédnutí v sekci update (www.sovanet.cz/update) na internetových stránkách společnosti SOVA NET.

Redakční systém

Maintenance pro redakční systém nabízí podporu, která je pro správné fungování redakčního systému a zobrazování webových stránek nezbytně důležitá:

 • Průběžná optimalizace webových stránek pro internetové prohlížeče. S každou aktualizací nebo novou verzí internetových prohlížečů se mění jejich chování a zobrazování internetových stránek. Optimalizace je proto velmi důležitá. Zajišťuje správné zobrazení internetových stránek v prohlížeči.
 • Optimalizace pro konkrétní internetové prohlížeče. Každý prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari) pracuje na jiném principu. Je proto nezbytně nutné, aby internetové stránky a redakční systém, na kterém běží, byly pro jednotlivé prohlížeče správně a včas optimalizované.
 • Zálohování dat prezentace, textů a pošty do rozsahu 1GB. Pravidelná a systematická záloha dat (veškerého obsahu, pošty, grafiky atd.) umožňuje, v případě výskytu problému, rychlé obnovení systému.
 • Údržba a aktualizace redakční části systému. Systém je pravidelně aktualizován. Díky tomu je stabilní a vždy provozuschopný. Zároveň je připraven na příchod nových technologií se stále se zvyšujícími nároky (nové verze java script, MySQL atd.). Upgrade a update softwarového prostředí.
 • Údržba databáze a její aktualizace. Údržba a aktualizace databáze zajišťuje bezpečnost uchovávaných dat. 
 • Údržba a aktualizace aplikačního prostředí. Aplikační prostředí zajišťuje fungování systému a samotný chod internetových stránek. Údržba a pravidelná aktualizace aplikačního prostředí je nezbytně nutným předpokladem stability a bezproblémového provozu.
 • Průběžná optimalizace jádra systému. Optimalizace jádra zrychluje celý systém, jeho dílčí procesy a zároveň zvyšuje jeho stabilitu. 
 • Bezplatný upgrade všech placených modulů. Zakoupené a implementované moduly jsou pro všechny klienty zdarma aktualizovány a udržovány.

Informační systémy

Službu Maintenance poskytujeme také pro všechny naše informační systémy. Maintenance pro informační systémy zahrnuje stejné služby a možnosti podpory, jako v případě redakčního systému. Služby jsou pouze přizpůsobeny požadavkům a potřebám informačním systémů.

 • Zálohování dat prezentace, textů a pošty do rozsahu 1GB
 • Údržba a aktualizace redakční části systému
 • Údržba databáze a její aktualizace
 • Údržba a aktualizace aplikačního prostředí
 • Průběžná optimalizace jádra systému

Maintenance na míru

Nevyhovují vám služby v rozsahu, v jakém jsou definovány? Máte jasnou představu o tom, co vaše internetové projekty potřebují? Rádi vám sestavíme službu Maintenance na míru. Stačí nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nehodí se vám?
Vyberte si jiné řešení
Získané certifikáty
 • Google Analytics IQ
 • Google Advertising Professional