Microsite a vedení kampaně oslovující uchazeče

Klient:Provozně ekonomická fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Realizováno:2011-dosud
WWW: prihlaska.pefka.cz

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí všechny tři stupně vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce a ročně se na ni hlásí více než 5500 uchazečů.  

Nabízené služby
Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional