Příprava interaktivní mapky pro projekt www.pijsrozumem.cz

Klient:Ogilvy Public Relations
Realizováno:2012
WWW: klient.sovanet.cz/html/ogilvy

Formou subdodávky jsme zrealizovali interaktivní mapku nehodovosti v ČR pro potřeby portálu www.pijsrozumem.cz. 

Nabízené služby
Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional