Rozsáhlé SEO aktivity zaměřené na zviditelnění školy

Klient:NEWTON College, a. s.
Realizováno:2012 - dosud
WWW: www.newtoncollege.cz

Instituce se zabývá vysokoškolským vzděláváním v oblasti podnikání a managementu se zaměřením na praxi a rozvoj osobnosti studenta. Cílem soukromé vysoké školy NEWTON College je vychovávat absolventy se znalostmi, technikami a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské praxe. 

Nabízené služby
Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional