Case studies, životní příběhy a praktické tipy pro manažery i podnikatele

13. října 2016 se v brněnském Boby centru uskutečnil druhý ročník naší SOVA B2B konference. A jaký byl? Plný inspirativních příběhů a praktických tipů z obchodu & marketingu! Nachystali jsme pro vás shrnutí toho nejzajímavějšího, co na jednotlivých přednáškách a workshopech zaznělo.

Inovace mají zefektivnit práci, zjednodušit procesy a ušetřit čas

Filip Dřímalka, expert na digitální inovace a business development, mluvil o tom, že inovacemi se dá zjednodušit jak práce, tak procesy. Inspiraci hledejte i mezi vašimi zaměstnanci (tzv. interními inovátory), kteří často pro svou potřebu využívají nejrůznější aplikace, které jim usnadňují práci, a mohly by se tak hodit i ostatním ve firmě. Filip vidí v digitálních inovacích obrovskou příležitost, ale také mnoho práce – inovace totiž rostou exponenciálně, zatímco my se jim přizpůsobujeme pomaleji. A kde tedy podle Filipa začít? Pozorujte, co a jak lidé dělají a co potřebují, sledujte digitální firmy na trhu (např. Amazon), pracujte s interními inovátory a inspirujte se různými start-upy. Udržujte si neustálý přehled v trendech technologií, sdílejte ve firmě znalosti, přizvěte k tvorbě inovací také své partnery, zákazníky a dodavatele a hlavně je využívejte proto, aby urychlily vaše stávající projekty.

Paradoxní dualismus: funguj efektivně dnes, tvoř inovace pro zítřek

Ladislav Chodák, úspěšný brněnský podnikatel, (spolu)zakladatel a investor více než 30 firem a start-upů, zdůraznil, že příprava na zítřek je stejně tak důležitá jako zajištění dneška. Dle jeho slov se pouze 10 % průkopníků stane jedničkami ve svém oboru a vydrží na trhu déle než 5 let. Míru investic bychom proto vždy měli přizpůsobovat možnostem. Start-up vnímá jako produkt založený na velké motivaci, jehož majitel je nositelem vize i rizika. Na praktických příkladech objasnil, jak vnímá rozdíly mezi interním vývojem, dceřinou a sesterskou firmou. Návštěvníkům konference doporučil, aby se start-upy spolupracovali, protože se od nich mohou naučit inovativnímu přístupu, získat nový pohled na podnikání a především motivované lidi zapálené pro věc. Podle něj tak může zavedený podnik pomocí start-upů efektivně rozšířit portfolio svých služeb či produktů.

Lidé se mění, značka zůstává

Mgr. Jakub Čech, CEO reklamní agentury daren&curtis s působností na českém i a slovenském trhu, představil 5 pilířů úspěšné značky – kreativita/odlišnost, přidaná hodnota, sladění s cílovou skupinou, jasný positioning a dlouhodobá vize. Dobrý brand totiž zvyšuje prodeje, reflektuje důvěryhodnost, spolehlivost, loajalitu zákazníků i firemní kulturu. Jakub upozornil na to, že bychom nikdy neměli sázet jen na své dojmy, ale hlavně se opřít o data, protože i barvy a fonty loga mají svůj odlišný význam. Dle jeho zkušeností se v poslední době výrazně zvedl zájem o prospekty, zatímco touha mít vlastní web je víceméně na stejné úrovni. Prospekty lidé vnímají hlavně vizuálně - sledují materiál, celkový koncept, obrázky apod., texty čtou jen minimálně. Jakub také upozornil, že firmy, co na své značce šetří, dlouho nevydrží. Značka totiž není jen logo, ale také kultura firmy - reprezentuje to, co si o nás lidé myslí, jak na ně působíme.

FB je hřiště - připravte se na hru

Jana Leitnerová, specialistka na sociální sítě a jejich využití pro firmy a značky, se na svém workshopu zaměřila na to, jak úspěšně prezentovat B2B firmu na Facebooku. Zdůraznila, že i zde jde o komunikaci mezi lidmi (nikoli firmami), a proto není důvod na hráčské pole nevstoupit. Facebook vnímá jako efektivní nástroj podpory brandu, vždy však záleží na cílech, publiku, strategii a propojenosti. „To, co chci “prodat”, tedy i svůj brand, prezentuji vhodnému publiku - s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu.“ Představila základní formáty propagace na Facebooku, užitečné statistiky i nástroje pro vyhodnocování výsledků. A jak hru správně rozehrát? Pomocí pár jednoduchých kroků – analýza konkurence a průzkum trhu, stanovení cílů komunikace, definice cílového publika, příprava obsahu sdělení, testování a vyhodnocování výsledků.

Výzva dne: Řekněte o sobě to nejdůležitější za 10 minut

Workshop Ing. Lucie Vlkové, specialistky na aktivní networking a rozvoj firmy, byl plný praktických cvičení a osobních příběhů. Účastníci si 2x za sebou vyzkoušeli speed business meeting, neboli „obchodní rande na slepo“, kdy se měli během 10 minut věcně představit svým kolegům. Ve skupině se navíc díky přátelské atmosféře samovolně rozjela debata o zkušenostech zúčastněných. Lucie přidala pár tipů, jak se na networkingovou akci připravit: zpracujte si kontakty předem (protřiďte si je dle důležitosti), propojte se s nimi na LinkedInu a především je poté nenechte vyšumět. Jak správně dodává: „Networking je o vztazích s lidmi a sociální sítě nikdy zcela nenahradí face to face komunikaci.“

Zaujměte zákazníky ještě před tím, než si uvědomí, že vás potřebují

Martin Brablec, majitel copy & content marketingové agentury, na přednášce hovořil o důležitosti obsahového marketingu. Nejprve tvořte obsah, který láká pozornost – obsahový marketing totiž neříká „kup si mě“, ale zásobuje potenciální cílovou skupinu užitečnými tipy/nástroji podporujícími vlastní brand. Teprve až se zákazník rozhoduje o koupi, nastává čas, abychom ho přivedli na obsahově hodnotný web. Martin za nejefektivnější nástroje kvalitního obsahu považuje oborové výzkumy, white papers (5-6stránkové informačně hodnotné brožury, které hloubkově rozebírají 1 problém a nesou doporučení), e-booky, produktové webináře, přenositelné a aplikovatelné case studies, videa či virtuální setkání. Obsahově hodnotný web podle Martina odpovídá na 3 základní otázky: Pro koho už pracujete? (reference - videa, case studies, loga, certifikáty aj.) Pomůžete mi? (webináře, komunity - nepište ve stylu „My děláme…“, ale „To, co děláme, vám pomůže když…“) Můžu vám věřit? (e-booky, blogy, články, newslettery aj.) Jedním z hlavním ukazatelů důvěryhodnosti je také viditelný a jasný kontakt napříč celým webem (ne skrytý v patičce apod.).

Toužíte expandovat do zahraničí? Tak si tam nejdřív zajeďte!

Yalin Yüregil, MBA, zakladatel a ředitel agentury YeYe Business Development, na své přednášce mluvil o předpokladech, které jsou třeba pro založení podniku (ochota riskovat, podpora rodiny a přátel, mít svůj vzor, model chování apod.). Dále upozornil, že tím nejlepším tipem při rozvoji společnosti a vstupu na nové trhy je, když si tam zajedete, mluvíte s lidmi a zažijete si vše na vlastní kůži. Za 3 klíčové faktory odlišnosti trhů považuje: kulturu, byznys (způsob a chování v obchodování) a jazyk. Své vystoupení příjemně oživil několika historkami z vlastních zkušeností. Popíšeme aspoň tu, co nás nejvíc zaujala: V Turecku chtěl Yalin odkoupit jednu místní firmu, v květnu poslal e-mail s nabídkou a na odpověď čekal až do září. Když se pak majitele společnosti zeptal, proč na jeho reakci musel čekat 5 měsíců, odvětil: „Vždyť byly letní prázdniny!“ 

Měla jsem sen a chtěla jsem si ho splnit

Taťána Nepustilová, ředitelka TLC a podnikatelka roku 2014, si získala srdce posluchačů svým životním příběhem. Na začátku měla sen – vést svou vlastní jazykovou školu. Po 3 měsících se ale vrátila zpět do zaměstnaneckého poměru, aby si na něj mohla vydělat. 6 let se utápěla v červených číslech, ale v odhodlání neustupovala. A pak to přišlo. Pracovní nabídka, kterou nemohla odmítnout. 1,5 roku strávila na ředitelské pozici v továrně na Ukrajině, uprostřed ničeho, kterou doslova vybudovala od základů. Po svém návratu domů pak měla dost peněz na to, aby dotáhla své mnohaleté úsilí do konce. Vzdělávací agentura TLC, která dnes daleko přesahuje možnosti obyčejné jazykovky, je na svém vrcholu. Jenže, kam se v životě posunout, když už máte to, co jste vždycky chtěli? Taťána našla rovnováhu v pomoci druhým, poradila se s mentory a dnes ostatní učí, jak se nebát, říct si o pomoc.

Důkaz místo slibů – to byl workshop na SEO

Workshop Martina Hilla, našeho SEO specialisty, v praktických ukázkách zabodoval na plné čáře. V jeho prezentaci nenajdete jediný textový slide. Veškeré své SEO tipy totiž vysvětlil na reálných výstupech ve vyhledávačích, screenech z Collabimu, AHREFSu, Google Analytics, vlastních excellovských tabulkách a ukázkách z dalších užitečných SEO nástrojů. Naznačil, jak SEO vyhodnocovat, na co si dát pozor a jaká specifika lze očekávat v B2B.

Najděte si v zahraničí kvalitního insidera, vyplatí se to!

Jitka Sládková, která už několik let pomáhá českým i zahraničním firmám vstoupit na nové geografické trhy, na odpoledním workshopu popsala své zkušenosti a postupy, které uplatnila při pomoci plánovaného vstupu francouzské pojišťovací společnosti April Courtage na český trh. Následně představila 5 praktických kroků, jak při expanzi na nové trhy postupovat: vytvořte si plán (průzkum, cíle, termíny, účel, marketingové aktivity,…), najděte si insidera (má kontakty, orientuje se v byznyse,…), vyškolte ho (investujte do něj, zapojte ho, přivezte ho k vám do země), věnujte se mu (zadávejte mu přesné instrukce a úkoly, termíny prezentace výstupů apod.) a samozřejmě vyhodnocujte jeho výstupy.

Od sériové výroby ke speciálům – silný příběh kopřivnické Tatry

Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M, zkušený krizový manažer, který má bohaté technické, obchodní i manažerské dovednosti, se s účastníky konference podělil o příběh značky Tatra. Ze začátku popsal situaci ve firmě a důvody jejího úpadku - zmínil např. to, že asi 7x změnila majitele, do 2. světové války rostla a od té doby následovaly jen prodeje, privatizace a neustálý pokles. Zaměstnanci byli navíc na značku velmi pyšní a byli přesvědčeni, že celý svět po koupi Tatry touží. Musel tedy bojovat také s tím, že v Tatře všichni žili minulostí a jeho velkým úkolem tak bylo je přeorientovat na současné úspěchy a hlavně na budoucnost značky. Během záchrany podniku se přešlo ze sériové výroby na výrobu speciálů na zakázku – naučili se tak efektivně vykrývat mezery na trhu - mezi speciály je menší konkurence, prostor pro větší marži a vyšší zisky spojené se servisem. Základem výroby se nově stala modifikovatelnost – princip lega. Ve finále se pak podařilo dosáhnout toho, že tržby začaly růst rychleji než počet vyrobených kusů a Tatra se vrátila do konkurenceschopné pozice.

Než se vrhnete na marketing, získejte si důvěru lidí

Joe Yazbeck, zakladatel, president a CEO organizace Prestige Leadership Advisors, se prostřednictvím skype callu z Mexika s posluchači podělil nejen o své řečnické zkušenosti, ale především o svůj pohled na vnímání účelu a prezentace firmy. Zdůraznil, že žijeme v době vztahů a komunikace, nikoli v době informací. A proto by měl každý CEO/majitel firmy své poslání osobně komunikovat navenek široké veřejnosti. Doporučil všem, aby si za domácí úkol natočili 1-2minutové video, kde poslání své firmy odprezentují, a vypustili jej do světa prostřednictvím sociálních sítí. Přidal také pár tipů, jak efektivní video natočit: nejprve komunikujte problém, který vaši zákazníci mají, a bolest, která je tíží (neraďte jim hned, že jim vaše produkty/služby pomohou), pak je veďte dlouhou cestou od porozumění problému až k vašemu řešení (nevynechejte přitom důsledky toho, když problém budou ignorovat – připravte si je na to, aby byli schopni vaše řešení přijmout), a až posléze mluvte o benefitech a hodnotách vašeho řešení (tedy produktu/služby, kterou nabízíte). Jak sám dodává, „S dobrým PR vám totiž marketing pofrčí několikanásobně lépe.“ Na samotný závěr přidal Joe ještě jeden osobní tip: když vystupujete na veřejnosti (a je jedno, jestli na kameru, nebo před plným sálem lidí naživo), mějte na paměti, že stále promlouváte k jednotlivcům – představte si to vždy jako komunikaci 1:1. Pak bude vaše vystoupení působit přirozeně, budovat náklonnost a souhlas posluchačů. A to vám přeci jde.

Společně toho dokážete víc a často i za kratší dobu

Jana Žujová, naše PPC specialistka, proložila svou prezentaci několika B2B marketingovými výzkumy za poslední rok. Objasnila tak specifika mezifiremního prostředí, chyby, kterých se manažeři často dopouští a přidala tipy, jak výkon online marketingových kampaní díky spolupráci s ostatními odděleními ve firmě zvýšit. Ukázala, jak převést tradiční offline obchodně-marketingové nástroje do digitálního prostředí a jak vytěžit ze spolupráce obchodního a marketingového oddělení maximum. Nechyběly samozřejmě ani screeny výkonů ze skutečně realizovaných kampaní a ukázky efektivních reklam pro významné B2B klienty.

Od vztahů ke směrnicím, od managementu k leadershipu

Dr. Petr Pacher, zakladatel Institutu aplikované psychologie a specialista na výzkum a vývoj psychodiagnostických metod pro oblast psychologie práce, organizace a řízení, se ve své prezentaci věnoval cyklu firmy a umění jejího rozvoje. Upozornil na to, že při založení podniku jde primárně o skupinu nadšených tvůrců myšlenky, kteří ochotně pracují přesčas, neřeší příliš finance a žijí svým byznysem. Při růstu firmy ale na sebe nabalují další zaměstnance (lidi, které musí teprve vzdělat a vychovat pro svou myšlenku), a tady je nutné vytvořit management, specifikovat náplň práce a systém odměňování apod. A až v situaci, kdy je management plně rozvinutý, lze posunout podnik směrem k leadershipu. Hlavní rozdíly mezi managementem a leadershipem pak vysvětlil na 5 funkcích: manažer plánuje → leader inspiruje, manažer organizuje → leader přitahuje, manažer řídí → leader rozvíjí, manažer kontroluje → leader důvěřuje, manažer odměňuje/trestá → leader oslavuje. Zdůraznil, že by se člověk neměl bát poučit z vlastních chyb – uvědomit si je a vítat je, neboť díky nim se učí, jak to příště udělat líp. Závěrečná myšlenka vzala dech všem přítomným: „Věřte v sebe víc, než pochybujete o ostatních.“ S tím nelze jinak než souhlasit.

A jak hodnotíme konferenci my v SOVA NETu?

„Jsem moc ráda za to, že jsme na konferenci přivedli úžasné řečníky, kteří se otevřeně a přátelsky podělili o své mnohaleté zkušenosti. Velmi dobrou zpětnou vazbu jsme dostali i na praktické workshopy. Pevně věřím, že hosté odcházeli plni inspirace a odhodlání vést dál svůj byznys k úspěchu,“ uvedla Míša Náplavová, vedoucí marketingového oddělení SOVA NET.

„Osobně bych moc rád poděkoval všem speakerům za jejich prezentace, které nás nejen inspirovaly, ale mnohdy také motivovaly. Monice Bagárové za nezapomenutelnou atmosféru, kterou svým pěveckým výkonem a přátelským vystupováním na závěrečném večírku vytvořila. A v neposlední řadě také organizátorům, moderátorům - Jiřímu Filipovi, Nice Lárové - a účastníkům konference, bez nichž by se tato akce nemohla nikdy uskutečnit,“ doplňuje Petr Mikšovič, CEO SOVA NET.

Autor: Tým SOVA NET, 14. 10. 2016

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.