Efektivita televizní reklamy se projevila na internetu

Efektivita televizní reklamy se projevila na internetu

Pokud jste pořad sledovali, jistě víte, že prezentace projektu AutoAukce.com byla stručná, dobře připravená a investory velmi zaujala. Ivan Doubek svými bezprostředními odpověďmi a prezentačními dovednostmi investory přesvědčil, že se investice do projektu online aukčního prodeje automobilů vyplatí. Od dvou investorů (Dana Bérová a Ivan Rostock) získal finanční prostředky na rozvoj projektu v hodnotě 800 tis. Kč za 20% podíl ve společnosti.

Strmý nárůst návštěvnosti a zajímavý poměr návštěvnost / sledovanost

Vystoupení v tomto pořadu přineslo společnosti Autoporadce, s.r.o. nejen kýženou investici, ale také neplacenou formu publicity, která výrazným způsobem zvýšila návštěvnost internetových stránek AutoPoradce.com/AutoAukce.com. Návštěvnost dvou webů vzrostla 17. 2. 2011 o více než 2000% oproti předchozí návštěvnosti. Což je opravdu velmi výrazný nárůst.

Zajímavé je tento nárůst návštěvnosti srovnat se sledovaností pořadu, která se pohybuje kolem půl milionu diváků. Ze srovnání těchto dvou hodnot (sledovanost a návštěvnost) vyplývá, že poměr mezi zhlédnutím pořadu Den D a následné návštěvě webu se přibližuje k 1 %.

Další zajímavé údaje a statistiky:

  • Uživatelé po příchodu na web strávili průměrně 3:41 minut jeho prohlížením.
  • Míra opuštění webu byla 33,56%.
  • Nejvyšší podíl na celkové návštěvnosti webu měl zdroj přímé návštěvnosti, tedy taková návštěvnost, která se generuje při vložení URL adresy přímo do internetového prohlížeče návštěvníkem.

Závěrem lze říci, že účast v pořadu Den D byla pro společnost Autoporadce, s.r.o. velmi přínosná. Nejen díky získané investici, ale také velké podpoře značky AutoPoradce / AutoAukce mezi českou veřejností.

 

Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional