Hledáme programátora tělem i duší

Hledáme programátora tělem i duší

Znáš a hlavně umíš jazyk, kterému rozumí jen zasvěcení? Jestli ano, máš dost velkou šanci pracovat na zajímavých projektech přesahující hranice naší republiky!

========================================================================================================

class Programmer {

    public static function getRequiredSkills() {
        return array(
            'PHP' = 10/10,
            'OOP' = 7/10,
            'MySQL' = 8/10,
        );
    }

    public static function hasExtendedSkill($skill) {
        return in_array($skill, array(
                    'GIT', 'JavaScript', 'jQuery', 'Smarty', 'SEO/SEM'
                )
        );
    }
}

define('NEEDED_PROGRAMMERS_CNT', 2);

class GetNewProgrammer {

    public function __init(Applicant $applicant) {

        for ($i=1; $i<=NEEDED_PROGRAMMERS_CNT; $i++) {

            if (Applicant::hasApplicants()) {

                if ($applicant->skills >= Programmer::getRequiredSkills()) {
                    $acceptance_probability = 0.8;
                }

                if (Programmer::hasExtendedSkill($applicant->extendedSkills)) {
                    $acceptance_probability += 0.2;
                }

            }

            if ($acceptance_probability >= 0.8) {

                $applicant->moreInfo('http://www.sovanet.cz/programator-php/');
                $applicant->sendCV('jan.krizansky@sovanet.cz');
                $applicant->sendMotivationLetter('jan.krizansky@sovanet.cz');
                $applicant->doProgrammersTest();
                $applicant->workForSOVANET();
            }

        }

    }

}


Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional