Jak na internetový marketing v době snižování nákladů

Jak na internetový marketing v době snižování nákladů

Přednášející mediální konzultant Martin Brablec v Brně, Ostravě a Zlíně všem zúčastněným představil poslední vývoj a trendy v oblasti investic do internetového marketingu a ukázal několik jednoduchých zásad, kterých by se měla každá firma v online světě držet.

Poté spolu s příklady z praxe ukázal konkrétní techniky a nástroje, které mohou i v případě snižování marketingových rozpočtů ihned pomoci a přinést měřitelné výsledky.

Během semináře i po něm se nejednou rozhořela zajímavá diskuze a mnoho účastníků přispělo svými vlastními zkušenostmi s podnikáním na internetu. Nejen proto hodnotíme semináře jako úspěšné a rádi je v budoucnu zopakujeme. Každý účastník navíc obdržel kromě občerstvení a materiálů také vstupní analýzu webových stránek zdarma.

Děkujeme všem za účast a těšíme se další setkání!

Měli byste zájem o účast na našich dalších seminářích? Napište nám a navrhněte téma, které by vás zajímalo!

seminar2 business breakfast ostrava
Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional