Jak na výběr dodavatelů?

Jak na výběr dodavatelů?

Zejména v poslední době kladou firmy napříč všemi obory důraz na snižování nákladů, optimalizaci vztahů se současnými dodavateli a hledání nových dodavatelů. Právě hledání nových dodavatelů je, na dnešních silně konkurenčních trzích, značně náročné. Vyhledat všechny potenciální dodavatele je často prakticky nemožné. I při omezeném množství dodavatelů (například prvotním předvýběrem) je pak náročné i samotné oslovení s poptávkou a následné domlouvání podmínek spolupráce.

Systém mayBoost vznikl právě za účelem řešení těchto záležitostí a nabízí svým uživatelům zrychlení a zjednodušení hledání nových dodavatelů. Jedná se o platformu určenou pro setkávání poptávajících s nabízejícími. Oproti konkurenčním systémům se vyznačuje především zaměřením na profesionální poptávky a nabídky, navíc pak přináší například aukční systém výběru dodavatelů, nebo připravené formální náležitosti k veřejným zakázkám.

SOVANET je nejen uživatelem tohoto systému, ale také aktuálně zajišťuje i jeho vývoj a technický servis.

Těšíme se na setkání v systému mayBoost i s vaší společností a věříme, že vám v roli dodavatelů přinese jak zajímavé zakázky, tak také nové a spolehlivé dodavatele.

 

mayBoost - poptávky

 

 

Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional