Organizace AIESEC ocenila SOVA NET

Organizace AIESEC ocenila SOVA NET

Společnost SOVA NET získala ocenění AIESEC Partners Award 2009 a zařadila se tak mezi významné partnery nejznámější mezinárodní studentské organizace. Cenu v kategorii „Exchange" byla SOVA NETu udělena za aktivní spolupráci v oblasti výměnných programů a zprostředkování odborných praxí pro studenty ze zahraničí. Jak probíhalo předávání ocenění? Přečtěte si tiskovou zprávu, ve které také najdete informace o organizaci AIESEC! 

Tisková zpráva AIESEC Partners Awards

Brněnská pobočka největší studentské organizace na světě AIESEC letos opět zorganizovala společenský galavečer AIESEC Partners Awards 2009. Při této příležitosti byla 20. května 2009 v prostorách Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně oceněno 17 společností a jednotlivců, které se v uplynulém roce nejvíce zasloužily o rozvoj AIESEC Brno.

AIESEC Partners Awards (APA) 2009 byly letos organizovány již počtvrté. „I touto cestou bychom rádi poděkovali našim partnerům za spolupráci a vyzdvihli především ty subjekty, které nám nejvíce pomohly stát se jednou z nejúspěšnějších poboček AIESEC v celé České republice za uplynulý rok," vysvětluje Veronika Meniarová, prezidentka AIESEC Brno.  

„Na galavečer jsme pozvali přes sto zástupců firem, univerzit a organizací, jejichž pomoci a spolupráce si nesmírně vážíme," dodává Alena Prokešová, viceprezidentka pro vztahy s veřejností a komunikaci AIESEC Brno.

Ocenění byla rozdělena do tří hlavních kategorií: „Exchange" byla určena pro firmy, které nejaktivněji spolupracovaly v oblasti výměnných programů, tj. zprostředkování odborných praxí pro studenty ze zahraničí, „Cooperation" byla zaměřena na subjekty, které s AIESEC Brno spolupracovaly v dalších oblastech jejich aktivit a „Support" měla za cíl poděkovat především jednotlivcům a nefiremním institucím, které lokální pobočku AIESEC v Brně podpořily jiným způsobem.

V závěrečném projevu pana Alexandera Cimbal'áka, zástupce firmy ACE enterprise Slovakia, hlavního partnera akce, dostala ocenění i pobočka AIESEC. „Chtěl bych na tomto místě ocenit tyto mladé lidi, kteří dělají něco navíc, dělají to neziskově a dělají to na profesionální úrovni" vyjádřil se na konci svého projevu pan Cimbaľák.

Hlavním partnerem večera se v letošním roce stala společnost ACE enterprise Slovakia, která poskytla finanční podporu. Partneři akce byly historické vinné sklepy U Medňanských, které poskytly víno pro oceněné a na následný raut, a Provozně ekonomická fakulta MZLU, díky jejímž prostorám a materiální pomoci jsme mohli AIESEC Partners Awards zorganizovat.

„Ve srovnání s uplynulými ročníky byla letos APA jiná. Snažili jsme se ji posunout více do studentského prostředí, ze kterého všichni vycházíme a i mnozí hosté, jak doufáme, si v reprezentativních prostorách MZLU s mírnou nostalgií vzpomněli na dobu kdy ještě studovali," uvádí Jan Říha za organizační tým AIESEC Brno.

***

AIESEC je mezinárodní nezisková studenty plně řízená organizace, která byla založena v roce 1948 s úmyslem šířit mír mezi národy a přispět k naplnění lidského potenciálu. V České republice působí od roku 1966. V současnosti je přítomna ve více než stovce zemí světa. 

Mezi její hlavní aktivity patří zprostředkování studentských praxí v zahraničních firmách, ročně takto dá možnost vycestovat více než 4000 studentů. Kromě toho AIESEC svým členům nabízí širokou paletu možností neformálního vzdělávání, ročně pořádá přes 350 studentských konferencí.  

Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional