Seminář PPC kampaně pro začátečníky a středně pokročilé

Seminář PPC kampaně pro začátečníky a středně pokročilé

Poslední den měsíce září jsme uspořádali další z řady seminářů, tentokráte na téma PPC kampaně. Školení vedené Ondřejem Bělským, které bylo určeno začátečníkům a středně pokročilým, se konalo ve skupině převážně marketingových manažerů, kteří přišli načerpat nové znalosti z oblasti realizace a vyhodnocení PPC kampaní. Převážná část posluchačů využívá pro správu kampaní agentury. Cílem semináře bylo proto předat zúčastněným více informací o „klikací reklamě", které mohou následně efektivněji využívat při komunikaci právě se svými agenturami. Jak seminář probíhal a jaké byly reakce účastníků? Čtěte dále!

Průběh semináře

První blok semináře se týkal obecného představení PPC kampaní, způsobu jejich fungování, oblastmi jejich využití a také toho, kde vlastně můžeme na tento typ reklamy narazit. Posluchači se také dozvěděli, jaké druhy PPC systémů lze využít.

V následujícím bloku jsme již přešli od teoretické stránky k věci k té praktické. Vysvětlili jsme si, jak důležité je znát cíl, kterého chceme pomocí PPC kampaně dosáhnout. Přednášející také poukázal na důležitost výběru relevantních klíčových slov, a sice, kdy je vhodné volit spíše obecná klíčová slova a kdy je naopak výhodnější zaměřit se na techniku long-tail. Celý výklad byl doprovázen názornými příklady a ukázkami nástrojů pro výběr klíčových slov. Závěr druhého bloku byl věnován samotnému založení PPC kampaně a stanovení rozpočtu na kampaň.

Závěrečná část semináře byla zakončena výkladem o vyhodnocování a měření efektivity realizovaných PPC kampaní. Dostatečný prostor byl také ponechán pro dotazy jednotlivých seminaristů.

Úspěšné školení

A jak byli spokojeni samotní účastníci školení? Seminaristé si pochvalovali především komorní atmosféru školení. Ve skupině sedmi zúčastněných mohla být totiž značná část semináře věnována právě řešení individuálních problémů z praxe. Všichni aktéři školení tak odcházeli s dobrým pocitem a především z celou řadou nových informací o Pay per Click kampaních, které mohou ihned využít při komunikaci se svými agenturami.

Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme a doufáme, že se znovu potkáme na některém z dalších seminářů!

 

Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional