SOVA NET členem Network Security Monitoring

SOVA NET členem Network Security Monitoring

Klastr NSM má zatím 21 členů. Většina z nich, včetně Masarykovy univerzity, pochází z jihomoravského kraje. I když má uskupení prozatím regionální charakter, plánuje svoje aktivity rozšířit na území celé České republiky.

Klastr nyní aktivně pracuje na vydání manifestu, který si budete moci brzy přečíst na internetových stránkách NSM.

Více informací o NSM si můžete přečíst zde.

Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional