Spolupráce na OPVK

Spolupráce na OPVK "Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost"

Naše společnost se stala jedním z pěti partnerů v rámci projektu Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost, který získal dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3 Další vzdělávání. Poskytovatelem dotace je vyhlašovatel výzvy, Jihomoravský kraj.

Příjemcem dotace je Network Security Monitoring Cluster, jehož členem je i naše společnost. Spolu s dalšími čtyřmi partnery se podílíme na tvorbě klíčových aktivit, a sice vytvoření vzdělávacího modulu a e-learningu.
Projekt zahájil svou činnost 1. 9. 2013 a my jako partner jsme se zapojili 1. 10. 2013. Ukončení projektu je plánováno na březen 2015.

Logo partnerů

Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional