xWORK pomáhá jazykové agentuře LinguART s.r.o.

xWORK pomáhá jazykové agentuře LinguART s.r.o.

Plánovací program xWORK zásadně změnil chod naší firmy k lepšímu“, tvrdí business manager Tomáš Kocman z olomoucké jazykové agentury LinguART s.r.o.
Firma LinguART s.r.o. se o xWORKu doslechla v rámci zavádění managementu kvality. Po fázi pečlivého testování se rozhodla informační systém xWORK zakoupit a implementovat do svých činností. A rozhodně tohoto kroku nelituje. „Máme velké množství externistů – je tedy jasné, že plánování a synchronizace času byla nesmírně obtížná. Stejně tak zadávání úkolů a sdílení kontaktů, to bylo v podstatě nemožné. Nyní používáme xWORK a úsloví dej mi to do xWORKu se v naší firmě stalo standardem.“, říká Tomáš Kocman.

Firma LinguART nám navíc uvedla 5 výhod, které jim xWORK přinesl:

1) obrovská úspora nákladů na telefonátech s externisty
2) přesný přehled o rozpracovaných zakázkách
3) díky tomu, že je xWORK webovou aplikací, lze v něm pracovat odkudkoliv
4) velké zjednodušení plánování schůzek, školení, jednání i výuky
5) díky lepšímu přehledu o činnostech zaměstnanců je naše práce efektivnější

„xWORK doporučuji, kudy chodím“, uzavírá Tomáš Kocman. Co více dodat? Naše práce hovoří za nás.

Získané certifikáty
  • Google Analytics IQ
  • Google Advertising Professional