Jak na analýzu klíčových slov a konkurence

V prvním lednovém článku jsme pro vás sepsali několik postřehů k vyhodnocení výkonnosti webových stránek za uplynulý rok, které vám pomohou s přípravou strategie na rok nový. Proto, abyste mohli vytvořit rozumnou strategii rozvoje webu, nestačí vám k tomu pouze data z Google Analytics. Důležité je se na web podívat komplexně a nejlépe na to jít od lesa. To znamená od obsahu. A když říkáme od obsahu, myslíme tím od analýzy klíčových slov a konkurence. A hned vám řekneme proč.

Analýza klíčových slov

Než začnete s optimalizací a aktivním online marketingem, měli byste si vydefinovat klíčová slova. Ty určíte pomocí analýzy klíčových slov, jejíž tvorbu vám nyní přiblížíme. Vydefinovat si, jaké fráze v souvislosti s vaším zaměřením lidé na internetu hledají, by mělo být jednou z vašich úplně prvních aktivit. Jde totiž o nepostradatelný dokument – podklad, pro další práci nejen v oblasti optimalizace stránek, ale také například při tvorbě obsahu nebo linkbuildingu.

Jak začít?

Analýzu klíčových slov byste neměli vytvářet nahodile, zahrňte do ní vše, co o vašem podnikání víte. Začněte u definování svého „core business“, tedy vaši hlavní nabízené služby nebo produktu. Určete si veškeré své přednosti a nebojte se také zmínit zdánlivé detaily. I drobné odlišnosti totiž mohou v online marketingu sehrát významnou roli. Pokračujte analýzou konkurence. Podívejte se, jak si vaši protivníci vedou v online prostředí. Zjistěte, jak komunikují, jaká používají klíčová slova a co vše svým zákazníkům nabízejí.

Až ve chvíli, kdy dokonale znáte své podnikatelské aktivity a máte přehled o konkurenci, začněte vytvářet analýzu klíčových slov.

Příklady konkurenčních výhod: Konkurenční výhodou stavební firmy je bezplatná konzultace, či pomoc s prvními kroky při stavbě. U prodejny zimního vybavení na sport to zase může být dostatečně velké parkoviště u prodejny, jelikož málo kdo se chce s lyžemi vozit hromadnou dopravou.

Víte-li už co skutečně nabízíte a znáte své konkurenční výhody, přejděte k hledání vhodných klíčových slov.

Výběr nejvhodnějších klíčových slov

S výběrem klíčových slov začněte od nejobecnějších frází, týkajících se celého odvětví a postupně směřujte hlouběji, až k vašim konkrétním produktům a službám, včetně jejich bližší charakteristiky (například „dětská přilba na kolo“ nebo „mobilní telefony s klávesnicí“). Do hledání nejvhodnějších frází nezapomeňte zahrnout také vaši geografickou polohu.

Určete si fráze pro domovskou stránku, jednotlivé kategorie a podstránky, na které odkazujete z hlavního menu a případně další stránky, které mají potenciál stát se vstupními stránkami (pravděpodobně tedy nepůjde například o kontaktní stránku). Abyste nemuseli klíčová slova složitě hledat a tipovat bez podložených dat, existuje celá řada nástrojů a způsobů, jak si tvorbu analýzy usnadnit.

Vděční pomocníci

ADWORDS

Cílení Google AdWords

Reklamní systém AdWords od Google nabízí celou řadu funkcionalit. Jednou z nich je i plánovač klíčových slov, který vám s návrhem pomůže. Nejenže díky němu zjistíte, jakou má vámi zadané klíčové slovo hledanost, konkurenci (nejvyšší možná konkurence je 1 v AdWords a 100 na Sklik) a jaký je odhad ceny za proklik, zároveň dostanete nabídku dalších relevantních frází, které s vaším výrazem souvisejí. Díky tomuto nástroji tak můžete tvořit nepřeberné množství skupin klíčových slov a hledat ta nejvhodnější. Zvolená klíčová slova lze jednoduše vložit do „sběrného koše“, ze kterého je pak vyexportujete například do excelové tabulky.

 

Tip: Při návrhu klíčových slov nezapomeňte zkontrolovat, že vaše cílení (viz obrázek níže) se u návrhu slov realizuje na území České republiky a je v češtině.

SKLIK

Sklik je pro změnu nástroj od Seznamu. I on vám nabízí užitečný nástroj - Návrh klíčových slov, ve kterém opět můžete nalézt vhodná klíčová slova s jejich průměrnou hledaností, konkurencí a cenou za proklik. Sklik automaticky vyhledává v českém rozhraní a není zapotřebí nic dále nastavovat. Ve chvíli, kdy zadáte vámi zvolenou frázi, vyskočí na vás v mnoha případech i několikastránkový seznam příbuzných klíčových slov, ze kterých můžete vybírat.

Tip: Práci s exportem získaných dat (seznamu klíčových slov) do excelové tabulky pro další práci, vám usnadní bezplatný plug-in, který si jednoduše stáhněte a nainstalujte do vašeho prohlížeče.

Oba nástroje (AdWords i Sklik) umožňují s klíčovými slovy dále pracovat. Kromě samotného zadání fráze totiž můžete určit, jestli mají být vyhledány například frázové nebo přesné shody. Možné je i nějaké slovo z návrhu úplně vyloučit. Pro představu se podívejte do nápovědy Sklik.

NAŠEPTÁVAČE A KONKURENCE

Při návrhu klíčových slov určitě využijte i našeptávače vyhledávačů (příklad na Google níže). Ty vám umí nabídnout slovní spojení, která lidé vyhledávají. Možná tak přijdete na slova, jež vám ani jeden z nástrojů v návrhu klíčových slov nenabídnul.

 Našeptávač Google

Určitě byste neměli opomenout ani svoji konkurenci. Podívejte se zběžně na jejich web a případně sledujte vedené PPC kampaně. Jejich cílení vám do jisté míry poradí, jaká slova jsou ve vašem oboru hledaná a na která je dobré cílit. Neberte však konkurenci jako dogma, ale spíše se jí pouze motivujte.

Selekce klíčových slov

Až budete mít vytvořený pořádně obsáhlý seznam klíčových frází, začněte je selektovat. Vyřaďte všechny irelevantní a ponechejte si ty, které mají rozumnou hledanost a odpovídají vašemu zaměření. Roztřiďte si slova do skupin podle jejich charakteru (například na obecné fráze, longtail výrazy, produktová klíčová slova) a až poté je začněte přiřazovat k jednotlivým stránkám.

Při výběru také myslete na to, že pokud jste například malá cestovní kancelář, vzhledem ke svému rozpočtu pravděpodobně nepředstihnete ve výsledcích vyhledávání a PPC kampaních na obecné fráze velké cestovní agentury. Proto se spíše snažte vyspecifikovat větší množství méně hledaných frází a snažte se sbírat návštěvnost přes ně.

Tip: Myslete na to, že optimalizovat stránku na konkrétní URL adrese má smysl pouze na několik klíčový slov. Čím více slov zvolíte, tím menší bude pravděpodobnost efektivní optimalizace.

Výstup analýzy klíčových slov

Výstupem analýzy klíčových slov by měl být dokument, ze kterého budou patrné lidmi vyhledávané fráze, odpovídající vašemu businessu s rozumnou meziměsíční hledaností a konkurencí. K jednotlivým klíčovým slovům budou přiřazeny cílové URL adresy, které podle nich začnete optimalizovat. Jak by mohla vypadat vaše analýza klíčových slov, ukazuje obrázek níže.

 Výstup Analýzy klíčových slov

Analýza konkurence

Vaše online marketingové aktivity by se měly odvíjet nejen od vašich domněnek, analýzy klíčových slov a interních dat. Velmi důležitou součástí podkladů pro tvorbu efektivní strategie je i analýza konkurence.

Správně si definujte konkurenci

Na začátku si vyberte alespoň pět nejbližších konkurentů. Ty určíte například pomocí nabízených služeb, velikosti a jejich geografie. Napište si seznam vám známých firem (nikoliv největších hráčů) z odvětví a poté zadávejte související obecná klíčová slova do vyhledávačů. Sledujte, kde a jakým způsobem se zobrazují konkurenční stránky. Pokud některá z těchto firem zabírá přední pozice nebo je alespoň ve výsledcích vyhledávání výrazně úspěšnější, měli byste její aktivity začít sledovat.

Podívejte se na jejich stránky

Jakmile máte určené své konkurenty, podívejte se na jejich webové stránky a snažte se o pochopení způsobu komunikace. Mají například poradnu nebo nabízejí zajímavé články v podobě informací o novinkách z oboru? Inspirujte se! Sledujte také míru využití sociálních sítí, videí, infografik atp. Zaměřte se také na styl psaných textů a sloganů.

Zjistěte, kde publikují a inzerují

Při zběžné analýze konkurence by vám nemělo uniknout, na jakých webech publikují PR články, jestli jsou vaši konkurenti partnery odborných stránek nebo přispívají do diskuzí pod názvem své firmy. Cenné informace získáte i ze sledování PPC kampaní na Seznamu i Google. Podívejte se, jaké slogany se jim osvědčily a na která klíčová slova kampaně cílí. Využívají remarketing?

Analýza konkurence by se měla stát součástí vašich pravidelných měsíčních aktivit.

Tip: Rozesílá-li vaše konkurence newslettery, přihlaste se k jejich odběru a pravidelně jim věnujte chvíli času, abyste zjistili, jakým způsob ke svým zákazníkům mluví.

Analýza klíčových slov a konkurence jsou důležitým podkladovým materiálem pro vaše online marketingové aktivity. Vytvářet strategii pro linkbuilding, obsah nebo PPC reklamu bez informací o nejčastěji vyhledávaných frázích z vašeho oboru, stejně jako bez ohledu na konkurenci, by bylo velmi neuvážené. Riskovali byste tím neefektivní využití svých disponibilních prostředků, což určitě nechcete.

Jakub Rejnuš

Autor: , 6. 2. 2014

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.