HTTPS a co je třeba si ohlídat

Přechod na HTTPS znamená změnu všech URL adres webu. Chyba při přesměrování z HTTP na HTTPS  tedy může způsobit pokles návštěvnosti a pozic v organickém vyhledávání.

Při implemenetaci HTTPS Google doporučuje následující postupy:

1) Použít silné bezpečnostní certifikáty
2) Použít přesměrování 301 na straně serveru
3) Zkontrolovat, zda Google  může HTTPS stránky procházet a indexovat

  • Neblokovat stránky HTTPS pomocí souborů robots.txt a nepřidávat na stránky HTTPS metaznačky noindex
  • Ověřit přístup Google lze pomocí nástroje Načíst jako Google

4) Podporovat HSTS

5) Zvažte použití předběžného načítání HSTS

6) Dejte si pozor na časté chyby

  • Vypršení platnosti certifikátů
   • Certifikáty se neprodlužují, ale je třeba nainstalovat nový.
  • Certifikát zaregistrovaný na nesprávný název webových stránek
  • Chybějící podpora indikace názvu serveru (SNI)
  • Problémy procházení – web HTTPS neblokujte před procházením pomocí souboru robots.txt
  • Problémy s indexováním – povolte, aby vyhledávače mohly indexovat vaše stránky, všude, kde je to možné. Nepoužívejte metaznačku noindex
  • Mějte vždy nejnovější verze knihoven TLS a implementujte nejnovější verze protokolů
  • Na stránky HTTPS vkládejte pouze obsah zabezpečený protokolem HTTPS
   • Vše je třeba do stránky vkládat přes HTTPS (veškeré měřící kódy, embed kódy – youtube, slideshare atd.), obrázky atd. Jinak prohlížeče mohou zobrazit upozornění na načítání nezabezpečeného obsahu.
   • U měřících kódů jsou poskytovatelé většinou připraveni. Google Analytics se načítá přes protokol-relative URL.
  • Zajistěte, aby weby http i HTTPS měly shodný obsah
  • Chyby se stavovým kódem http na webu HTTPS

7) Nezapomeňte službu s protokolem HTTPS přidat do Search Console, který považuje stránky s protokolem HTTP a HTTPS za samostatné. Data pro tyto služby nejsou vzájemně sdílené. Pokud tedy máte stránky s oběma protokoly, potřebujete v Search Console pro každou z nich samostatnou službu.

8) Odpovědi na další časté otázky naleznete v nápovědě Google.

 

Doporučené kroky Google při změně URL adresy existujících stránek

Pokud přecházíte na HTTPS, Google to považuje za přesun webu se změnou URL adresy. Dočasně to může mít vliv na některé údaje o návštěvnosti webu. Dále jsou doporučené kroky od Google, jak změnit adresy URL existujících stránek s minimálním dopadem na výsledky vyhledávání Google.

1)      Nastudujte si základní informace o přesunech webů – co je třeba očekávat a jaký to může mít vliv na uživatele a hodnocení.

 • Google doporučuje rozdělit přesun na menší fáze a otestovat dopad na návštěvnost a indexování ve vyhledávání.
 • Naplánujte přesun na období s nižším provozem.
 • Při přesunu je třeba očekávat fluktuaci hodnocení webu, protože Google musí web znovu projít a indexovat.

2)      Připravte nový web a důkladně jej otestujte

 • Nastavte soubor robots.txt pro nový web
 • Vytvořte chyby pro smazaný a sloučený obsah
 • Zajistěte správné nastavení služby Search Console
  • Zkontrolujte ověření i to, jestli bude ověření fungovat i po přesunu webu
  • Zkontrolujte nastavení konfigurace
  • Pokud je nový web určen pro nedávno zakoupenou doménu, je dobré zkontrolovat, zda neobsahuje nevyřešené chyby po předchozím vlastníkovi
 • Analyzujte využití starých i nových webových stránek. Pokud plánujete změnu konfigurace analytického software, proveďte to nyní. Pokud používáte Google Analytics a chcete jasně oddělit obsah pro starý a nový web, vytvořte pro nový web nový profil

3)      Připravte mapování adres URL z aktuálních adres URL na odpovídající nový formát

 • Jednodušší přesuny je možné provést přesměrováním na straně serveru pomocí zástupného znaku. U složitějších přesunů je třeba vygenerovat seznam starých URL adres a namapovat je na nové cíle.
 • Až budete mít výpis starých URL adres, rozhodněte se, kam jednotlivé adresy přesměrujete.
 • Aktualizace všech podrobností adres URL
  • Aktualizujte anotace v souboru HTML nebo v záznamu souboru Sitemap pro jednotlivé stránky
  • Aktualizujte interní odkazy ze starých URL na nové.
  • Vytvořte a uložte soubor Sitemap a seznamy odkazů
 • Nastavte na serveru přesměrování HTTP s kódem 301 ze starých URL na nové.
  • Nepoužívejte řetězová přesměrování (nebo kratší než 3)
  • Otestujte přesměrování. K testování jednotlivých URL je možné použít nástroj Načíst jako Google.

4)      Zahajte přesun webu tím, že server nakonfigurujete tak, aby přesměrovával ze starých URL na nové

 • Rozhodněte, zda web přesunete najednou nebo po částech.
 • Aktualizujte soubory robots.txt
 • Při přesunu z http na HTTPS neodesílejte ve službě Search Console oznámení o změně adresy starého webu. Toto oznámení se odesílá jen při přesunech jiného typu.
 • Starý web nakonfigurujte ta, aby uživatele i Googlebota přesměrovával na nový web.
 • Na cílovém webu odešlete připravené soubory Sitemap se starými a novými adresami URL.
 • Přesměrování nechte funkční co nejdéle.

Doba, za kterou Googlebot odhalí a zpracuje všechny URL adresy přesunutého webu,  závisí na rychlostech serverů a počtu URL adres. Obecně lze říct, že to trvá několik týdnů. Viditelnost webu ve vyhledávání může během přesunu dočasně kolísat, ale časem se ustálí.

Po zahájení přesunu webu se snažte aktualizovat co nejvíce příchozích odkazů

 • Externí odkazy
 • Odkazy v profilech služeb jako Google+, Facebook, Twitter, LinkedIn
  • Při přechodu na HTTPS ztratíte informace o počtech sdílení adresy přes sociální sítě.
 • Reklamní kampaně, které mají odkazovat na nové vstupní stránky

5)      Sledujte návštěvnost nových i starých URL adres

 • Sledování provozu pomocí Search Console
  • Soubory Sitemap: Soubor Sitemap s novými URL adresami nebude zpočátku obsahovat žádné indexované stránky, zatímco soubor se starými URL adresami jich bude obsahovat mnoho. Postupem času se toto bude měnit.
  •  Stav indexu: Zvýší se počet indexovaných URL na novém webu a sníží na starém
  • Přehledy chyby procházení: pravidelně kontrolujte výskyt chyb
  • Vyhledávací dotazy
 • Sledování provozu pomocí dalších nástrojů: Sledujte přístupy na server, protokoly chyb, změny URL, které neočekávaně vracejí stavové kódy chyb http, a běžný uživatelský provoz.

 

Další zajímavé články:

-        Návod k přechodu na HTTPS od IglooNetu

-        HTTPS/SSl jako SEO faktor na Google od Lukáše Pítra

 

Autor: Ing. Eliška Horká, 10. 11. 2017

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás

Your name *
Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.
Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.