Jak počítat návratnost investic do linkbuildingu

28. 12. 2015 Ing. Martin Hill

Linkbuilding je studna na peníze. Mám pocit, že mi linkbuilding nic nepřináší. Napadají vás podobné myšlenky při zvažování linkbuildingové strategie? Linkbuilding není o bezduché tvorbě linků kdesi na zapadlých fórech nebo na tisícero internetových katalozích. Linkbuilding je dlouhodobá činnost, která přivádí návštěvnost, buduje značku a zvyšuje firemní obrat.

Bez linkbuildingové strategie ni krok

K tomu, aby mělo budování zpětných odkazů nějaký směr, je zapotřebí nejprve vypracovat linkbuildingovou strategii. Ta vychází z analýzy současného stavu, mapování trhu a určení typologie potenciálních partnerů a stanovení samotné strategie budování zpětných odkazů. Na základě strategie následuje komunikační a akviziční fáze, kdy se pořizují zpětné odkazy. Po této fázi přichází na řadu hodnocení výkonnosti budování zpětných odkazů, která zahrnuje posouzení efektivity jednotlivých typů odkazů na základě propočtu návratnosti investic a doporučení pro další práci.

Počítání návratnosti investic do linkbuildingu si ukážeme na webu o cestování Chcidousa.com. Web se zaměřuje na studenty vysokých škol se zájmem o program Work and Travel USA a další cestovatele lačné po informacích o cestování ve státech. Linkbuildingová strategie pro blog chcidousa.com počítala s těmito druhy akvizic:

  • Katalogy (základní registrace pro získání dofollow odkazů)
  • Diskuze (budování značky, odpověď na dotaz odkazem na článek)
  • Komentáře (budování značky)
  • Hostovské příspěvky (budování značky, získávání odkazů z autoritativních webů)
  • Wikipedia a Q&A weby (získávání odkazů z autoritativních webů)
  • Facebook – FB page a FB groups (práce s publikem, získávání pravidelných čtenářů)

Po stopách zpětných odkazů

Během dvou měsíců od spuštění webu bylo pořízeno cca 100 odkazů, spíše nižší kvality, jak je patrné z grafu č. 1 od Majestic.com.

Tab. č. 1 - základní informace o zpětných odkazech

tabulka majestic

 Zdroj: Ahrefs.com

Pozornější čtenářům neunikne nesrovnalost mezi výše deklarovanou stovkou odkazů a reálně 77 odkazujícími doménami. Řada odkazů nakonec nebyla zveřejněna, jejich finální publikace však není v rukou realizátora, ale správce webu nebo moderátora. Nejčastěji jsou odkazy v čekání u internetových katalogů.

Příčinou mnohonásobně vyššího celkového počtu odkazů jsou pak automatická pravidla na odkazujícím webu. Nárůst odkazů způsobuje stránkování nebo přiřazení odkazu do různých kategorií.

Graf č. 1 – rozložení odkazů Chcidousa.com

 majestic

Zdroj: Majestic.com

Rozložení typů odkazů a odkazujících webů víceméně odpovídá cílovému stavu v linkbuildingové strategii projektu. Extrémy v rozložení odkazů mohou poukazovat na příčiny nedostatečné výkonnosti zpětných odkazů.

Graf č. 2 - konečná distribuce odkazů

graf

Zdroj: vlastní práce

Graf č. 3 - odkazující typy webů po linkbuildingu

graf2

Zdroj: vlastní práce

O kvalitě linkbuildingu a samotné obsahové strategie napovídá i změna v počtu odkazujících domén v čase. Přestože byl linkbuilding ukončen v březnu 2015, počet odkazujících domén roste, lidé samovolně odkazují na cílový web.

Graf č. 4 - růst odkazujících domén v čase

majestic2

Zdroj: Majestic.com

Přirozenost odkazového profilu by se měla odrážet i v rozložení anchor textů zpětných odkazů, které by nemělo vykazovat extrémy. Nejčastější zastoupení mají anchor texty „www.chcidousa.com a chcidousa.com – work and travel a cestování v usa. Různorodost anchor textu je posílena pokrytím další variant výrazů, v celkovém součtu je v odkazovém profilu přes 30% odlišných anchor textů.

Graf č. 5 - variantnost anchor textů zpětných odkazů chcidousa.com

anchor texty

Zdroj: Majestic.com

Návštěvnost blogu měla ve sledovaném období (únor-listopad 2015) růstovou tendenci, pozice stránek na klíčová slova ve výsledcích vyhledávání rostly, stejně tak i počet odkazujících domén. Návštěvnost z odkazů exponenciálně klesala, což je v souladu s ukončenou aktivní linkbuildingovou činností. Proto by měl být linkbuilding dlouhodobý. Tím, jak odkazy „stárnou“, posouvají se dále ze zřetele návštěvníků odkazujícího webu a ztrácejí i svou výkonnost z hlediska návštěvnosti z těchto odkazů. To se naopak nedá tvrdit o vlivu na pozice, který přetrvává.

Zaostřeno na čísla – nákladovost linkbuildingu

Z tabulky návštěvnosti blogu podle jednotlivých akvizičních kanálů vyplývá, že linkbuilding byl druhým nejvýkonnějším zdrojem návštěv hned po návštěvnosti z vyhledávačů. Patnáctiprocentní podíl není zdaleka konečný přínos linkbuildingu. Budování zpětných odkazů má vliv i na pozice, které se odrážejí v oné návštěvnosti z vyhledávačů. Společně tyto dva kanály dokázaly vygenerovat přes 80% návštěvnosti blogu za sledované období. Jasně, tento podíl by mohl být i nižší aktivní činností v dalších kanálech, jako je PPC nebo e-mailing. Minoritně pak oněch 80% doplňují přímé návštěvy (12%) a sociální sítě (6%). Vysoká míra opuštění může být způsobena pomalým načítáním webu nebo splněním požadovaného cíle (anebo nesplněním) – návštěvník si přečte článek, najde, co potřebuje (nebo nenajde) a odchází.

Tab. č. 2 - údaje o návštěvnosti blogu za období únor-listopad 2015

g

Údaje z tabulky nejvýkonnějších zpětných odkazů nastavují zrcadlo realizátorovi linkbuildingu, kterak jsou zpětné odkazy dobře zacílené a relevantní k obsahu na stránkách, kde se nachází. Relativně vyšší průměrná doba trvání návštěvy je toho důkazem. Z hlediska typologie odkazů měly nejvyšší přínos na návštěvnosti z odkazů internetová fóra (přes polovinu celkové návštěvnosti z odkazů), příspěvky na Facebooku a článek na idnes.cz. 

Tab. č. 3 - nejvýkonnější odkazující zdroje

h

Zbývá už jen zhodnotit, které odkazy se vyplatí realizovat, které preferovat, a které mít jen jako doplněk portfolia. Pro manažerské rozhodování o revizi strategie linkbuildingu – které odkazy preferovat z hlediska kvantity a rozpočtu – slouží analýza nákladovosti zpětných odkazů. Jsou-li k dispozici i deklarované cíle a hodnota těchto cílů (např. nákup zboží), je možné počítat i návratnost zpětných odkazů podle následujícího vzorce:

roi

x...návštěvnost z druhu odkazu
y...průměrný výnos na návštěvníka
z...náklady na pořízení druhu odkazu

Samozřejmě lze návratnost počítat i přesněji: ROI=((výnos z druhu odkazu-náklady na pořízení odkazu)/náklady na pořízení odkazu)*100

V našem případě budeme počítat pouze nákladovost zpětných odkazů. Z tabulky nákladovosti jednotlivých typů odkazů je patrné, že se zápisy do online katalogů a komentování článků příliš nevyplácí, jsou relativně nákladné (návštěvnost z těchto odkazů je relativně nízká vzhledem k finanční náročnosti jejich pořízení). Nejlépe jsou na tom odkazy z diskuzních fór, Facebooku a příspěvek na idnes.cz. Překvapivě nejlépe vychází příspěvky na Facebooku, které zabraly nejméně času a současně vygenerovaly nejvyšší návštěvnost.

Tab. č. 4 - nákladovost jednotlivých druhů odkazů pro projekt chcidousa.com

i

Nákladovost je dobrým vodítkem pro manažerské rozhodování o efektivní alokaci peněžních prostředků na jednotlivé metody budování zpětných odkazů pro daný projekt. Méně efektivní a rentabilní odkazy by neměly být zcela zatracovány, stále by měly figurovat v odkazovém portfoliu jako zdroj dodatečné návštěvnosti a součást přirozeného odkazového profilu.

 


Hodnoťte: 12345

O autorovi

Ing. Martin Hill

Ing. Martin Hill

Postavím vašemu webu pevné základy získávání návštěvnosti z vyhledávačů, ze kterých budete těžit ještě dlouho po jejich dokončení.


Rubrika: SEO Tagy: Komentáře: (4)

Zapojte se do diskuze20.01.2017 | 10:51 |  Ye-Ye: [Reagovat] Titulek

Honzo, tip dobrý, ale co se týče kvality, tak to máš napsané třeba tady - http://www.eostrava.cz/linkbuilding-pod-drobnohledem/, a co se týče vyschnutí relevantních míst, zeptal bych se, jestli toho měsíčně neděláte třeba tak moc, že to ve fináli dojde po 2 týdnech.

20.12.2016 | 16:29 |  Honza: [Reagovat] linkbuilding

Dobrý den, co když v rámci linkbuildingu dojdou místa, kam lze umístit zpětný okaz kvůli úzkému profilu trhu, a tak je linkbuilder nucen hledat zcela irelevantní místa, kam by to mohl umístit? V tomto článku - http://www.mediaunit.cz/zpetny-odkaz-backlink-jak-pozname-jesli-je-odkaz-kvalitni/ se o tom bohužel nic nepíše. Děkuji za odpověď

19.02.2016 | 11:20 |  Akash Singh: [Reagovat] Packers and Movers India

http://www.expert5th.in/packers-and-movers-pune/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-bangalore/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-hyderabad/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-delhi/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-gurgaon/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-mumbai/

19.02.2016 | 11:19 |  Akash Singh: [Reagovat] Packers and Movers India

http://www.expert5th.in/packers-and-movers-chennai/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-faridabad/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-noida/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-ghaziabad/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-thane/
http://www.expert5th.in/packers-and-movers-navimumbai/