Cíl netrefíte, pokud na něj nemíříte!

Existuje celá řada důvodů proč vytvářet nové webové stránky. Některé weby slouží k získávání poptávek nebo budování databáze kontaktů, jiné zase k přímému prodeji, efektivní prezentaci produktů a služeb či budování povědomí o značce. Účel webu však není tak podstatný, jako jsou jeho cíle, které by měl plnit. Proto je důležité zodpovědně odpověď na tři základní otázky, které vám pomohou usměrnit, nebo si alespoň uvědomit směřování firemního webu. Nevíte, o jaké otázky jde? Inspirujte se v našem článku.

 1. Víte, jaké cíle má plnit váš firemní web? Dokážete je ihned vyjmenovat?
 2. Skutečně plní web definované cíle? Máte ze statistik relevantní výsledky podporující cíle?
 3. Může váš web plnit nějaké další cíle? Jste schopni je vydefinovat?

Pokud na všechny výše uvedené otázky odpovíte „ANO“, pravděpodobně máte přehled a nemusíte číst dále. Jestliže však třeba jen u jedné otázky váháte, nebo odpovíte „NE“, číst dále se vám vyplatí.

Cíl netrefíte, pokud na něj nemíříte!

Ne všechny stránky jsou vytvořeny a fungují stejně. Některé představují jednoduchý katalog produktů nebo informační zdroj, jiné vynikají funkčností a designem, nebo se zaměřují na maximalizaci sociální interakce.

Ať jde o jakékoliv webové stránky, na první pohled mohou takřka všechny vypadat pro uživatele poutavě a zajímavě. Avšak pouze malé procento internetových stránek, respektive jejich tvůrci a projektoví manažeři, respektuje to důležité, co takřka vždy úzce souvisí s marketingovou a obchodní strategií firmy, tedy plnění reálných a měřitelných cílů. Naopak jiné webové prezentace či e-shopy, které nemusí mít vždy „trendy“ design, mohou být velice úspěšné.

Rozdíl mezi kvalitním webem a těmi ostatními spočívá ve sledování určitých cílů, v jejich analyzování, vyhodnocení a následné optimalizaci stránek. Výše jsme uvedli hned několik důvodů, proč je dobré mít webové stránky a s jakým účelem je provozovat. Ale prvním krokem než je vytvoříte, nebo se rozhodnete redesignovat, musí být stanovení měřitelných a reálných cílů. Může to vypadat jednoduše, ale z našich zkušeností víme, že je tomu právě naopak. Mnozí zákazníci k nám přicházejí s požadavky na tvorbu webů a e-shopů, ale jakmile jim položíme úvodní dotaz týkající se cílů, v mnoha případech tápou a se stanovením cílů se následně obrací na nás.

Jak definovat reálné cíle? Myslete také na své zákazníky!

Při stanovování obecných cílů je potřeba myslet objektivně, kriticky a nejlépe ve dvou rovinách. Tedy nahlížet na cíle nejen z vašeho pohledu, jako vlastníka nebo správce webových stránek, ale také ze strany zákazníků a uživatelů, kteří web navštěvují, nebo by jej měli navštěvovat. Od toho se následně odvíjí i sledované cíle, které je třeba definovat s ohledem právě na výše uvedené zainteresované strany.

To znamená, že vám nestačí vydefinovat cíle, které chcete sledovat vy, ale musíte vzít v potaz i cíle vašich zákazníků. Například vaše cíle spojené s webovou prezentací mohou být zvýšení návštěvnosti, zvýšení prodeje produktů, nebo efektivní prezentace produktů s důrazem na zisk poptávek či kontaktů. Cíle vašich zákazníků jsou ale odlišné. Ty většinou zajímá především rychlá dostupnost informací o službách či produktech, jednoduchý nákup výrobků nebo například možnost interaktivní komunikace s prodejcem. Jak můžete na příkladech vidět, jde o značně rozdílné cíle, které je třeba respektovat, chcete-li být na internetu úspěšní.

Znalost vašich požadavků a potřeb zákazníků vám poté pomůže lépe určit účel webových stránek a efektivně stanovit reálné cíle, které budete ve spojitosti s webem sledovat a vyhodnocovat. Na jejich základě můžete následně jednoznačně určit, jak si vaše internetové stránky vedou a jak jsou úspěšné. Podle toho můžete web náležitě upravovat a optimalizovat až k dosažení či ještě lépe k překročení stanovených cílů.

Jaké cíle můžete pro web definovat?

Základní rozdělení z pohledu definice cílu je velmi jednoduché. Jde o kvalitativní cíle, které nelze jednoduše exaktně změřit, a cíle kvantitativní, jejichž název již napovídá, že je lze bez problémů specializovanými nástroji změřit a vyhodnotit.

Kvalitativní cíle

Ačkoliv kvalitativní cíle nejsou obecně měřitelné, některé související hodnoty, které můžete získat například z Google Analytics, můžete pohodlně vyhodnotit a následně si vytvořit lepší obraz o tom, zda jsou kvalitativní cíle naplňovány, či nikoliv. Kvalitativní cíle mohou například být:

 • Vytvořit uživatelsky intuitivní a přívětivé stránky se srozumitelným obsahem (měřit lze bounce rate, pohyb uživatele po webu, průchodnost, míra upuštění od objednávky apod.).
 • Geograficky a demograficky cílené stránky (vyhodnotit můžeme uživatele dle regionu, věku, pohlaví atd.).
 • Web působí důvěryhodně, pomáhá upevňovat povědomí o značce, komunikuje v korporátním stylu (sledovat v tomto případě můžeme vývoj objednávek a poptávek v čase, vnímání značky prostřednictvím dotazů a anket apod.).

Kvantitavní cíle

Kvantitativní cíle jsou, na rozdíl od těch kvalitativních, jasně a exaktně vyjádřitelné a měřitelné. Příkladem kvalitativních cílů může být:

 • Zvýšení návštěvnosti webu o 15 % za tři měsíce.
 • Navýšení databáze kontaktů o 100 každý měsíc.
 • Zvýšení prodejnosti konkrétního produktu o 10 % za jeden měsíc.

5 tipů, které vám pomohou definovat a vyhodnocovat cíle webu

 • Buďte konkrétní. Popište stručně a jasně cíle, kterých chcete dosáhnout a ujistěte se, že máte dobře naplánovanou strategii na jejich podporu.
 • Buďte realističtí. Můžete mít web, který má vysokou návštěvnost, ale prodeje nejsou takové, jaké si představujete. Vždy proto uvažujte realisticky a cíle nastavujte zodpovědně. Snažte se, aby cíle plnili především vaši zákazníci a uživatelé. Plánujte krátkodobě i dlouhodobě.
 • Definujte priority. Nastavte si jasně priority pro jednotlivé cíle. Nelze totiž sledovat, potažmo stránky nemohou plnit, velké množství cílů se stejnou důležitostí. Vyberte dva až tři hlavní cíle a u dalších si vydefinujte priority.
 • Měřte, měřte a analyzujte. Najděte si způsoby a standardizovaný postup, jak plnění cílů vyhodnotíte. Způsobů je mnoho, ale k tomu někdy příště. Bez Google Analytics to ale rozhodně nepůjde. Buďte kritičtí. Nespokojte se s částečným splněním sledovaných cílů. Vždy buďte důslední a na výsledky nahlížejte objektivně a kriticky.

Nástroj pro měření úspěšnosti

Jedním z nejvíce používaných nástrojů pro měření cílů a efektivity webů je Google Analytics – www.google.com/analytics, které jsou dostupné bezplatně. Google Analytics je nástroj pro analýzu webových stránek, který vám poskytne bohatý a především komplexní přehled o návštěvnosti webu a efektivity vašeho internetového marketingu. Pomocí Google Analytics můžete získat především detailní statistiky výkonnosti webových stránek i on-line marketingových kampaní, kterými podporujete své internetové stránky.

Už víte, jaké cíle můžete sledovat ve spojitosti se svými webovými stránkami?