Procházení slovníku podle počátečního písmene

 • A | 
 • B | 
 • C | 
 • D | 
 • E | 
 • F | 
 • G | 
 • H | 
 • I | 
 • J | 
 • K | 
 • L | 
 • M | 
 • N | 
 • O | 
 • P | 
 • Q | 
 • R | 
 • S | 
 • T | 
 • U | 
 • V | 
 • W | 
 • X | 
 • Y | 
 • Z

 

 

CRM

CRM je zkratkou anglického výrazu Customer Relationship Management, který se do češtiny překládá jako řízení vztahů se zákazníky. Jedná se o manažerský proces shromažďování, zpracování a využití informací o firemních zákaznících, který je dnes založen na technologii počítačových databází.


V přeneseném slova smyslu se stejnou zkratkou označují také oddělení firem (nejčastěji IT, marketingové nebo personální oddělení), která jsou pověřena poznat, pochopit a předpovídat potřeby a nákupní zvyklosti zákazníků a pracovat na rozvíjení efektivního vztahu a komunikace firmy k těmto zákazníkům. Často se pojmem CRM označují jednoduše systémy péče o zákazníka.

Cílem CRM je naplňování strategie orientované na vybudování a podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. Důraz je zde kladen na zákazníka, až pak na samotné zboží. To vychází z proměny obchodních a marketingových strategií moderních společností. Ty se orientují z produktů nově na zákazníky.

Tato proměna se dá jinými slovy shrnout i tak, že marketingový koncept 4P (product, price, place, promotion), který dříve využívali prodejci na zavedení produktu na trh bez ohledu na zájem zákazníků, ustoupil s vývojem zákaznických průzkumů konceptu 4C (customer total cost, customer value, convenience, communication). Obchodníci tedy přichází s novými produkty až podle zjištěných přání a poptávky zákazníků.

CRM se nejčastěji dělí na tyto druhy:

 • operativní CRM
 • analytické CRM
 • kolaborativní CRM

Mezi přední světové dodavatele komplexních řešení CRM patří SAP, Transcom Global, Siebel nebo Oracle. Trendy moderního CRM představují i zapojení pokročilých webových technologií, využívání interaktivních funkcí nebo integrace sociálních sítí.

 

Vyhledávání ve slovníku

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám svůj dotaz.


Získané certifikáty
 • Google Analytics IQ
 • Google Advertising Professional