Slovník internetových pojmů

Nechceme vás poučovat, ale rádi poradíme! Proto jsme připravili slovník internetových pojmů, kde naleznete, stručně a výstižně vysvětlené, známé i méně známé pojmy z oblasti internetového marketingu. Nenajdete-li, co hledáte, zašlete nám svůj dotaz prostřednictvím krátkého formuláře.Procházení slovníku podle počátečního písmene

 • A | 
 • B | 
 • C | 
 • D | 
 • E | 
 • F | 
 • G | 
 • H | 
 • I | 
 • J | 
 • K | 
 • L | 
 • M | 
 • N | 
 • O | 
 • P | 
 • Q | 
 • R | 
 • S | 
 • T | 
 • U | 
 • V | 
 • W | 
 • X | 
 • Y | 
 • Z

 


Blog

Blog

Blog lze přeložit jako internetový deník nebo zápisník. Jde o zvláštní podobu webu, kam uživatel zapisuje své zážitky, názory, komentáře k aktuálním dění apod.

Banner

Banner

Banner je reklamní formát (grafický prvek), který se využívá k propagaci značky, produktů nebo služeb na internetu.

Black hat SEO

Black hat SEO

Black hat SEO je souhrnný název pro techniky a aktivity SEO, které záměrně porušují pravidla ku prospěchu optimalizovaného webu.

Bounce rate

Bounce rate

Bounce rate patří mezi pojmy užívané v internetovém marketingu. Udává procento návštěvníků, kteří ihned po příchodu na web stránky opustí.

B2B

B2B

B2B je zkratkou anglického business to business. B2B je označení z oblasti e-commerce definující obchodní vztahy a vzájemnou komunikaci, která se realizuje mezi obchodními společnostmi a pro jejich potřeby. B2B nezahrnuje kontakt s koncovým spotřebitelem.

B2C

B2C

B2C je zkratkou anglického business to customer. Označuje obchodní vztahy mezi společnostmi a koncovými zákazníky. Segment B2C zahrnuje především přímý prodej spotřebitelům, nebo jeho podporu.

B2G

B2G

B2G je zkratkou anglického business to government. Představuje sféru obchodních vztahů a komunikace mezi soukromým a státním sektorem. Označuje se také jako podnikání pro vládu nebo marketing veřejného sektoru (Public Sector Marketing).

Barter

Barter

Barter neboli barterový obchod představuje přímou směnu zboží či služeb za určité množství jiného zboží nebo služeb. Pro barter je klíčová absence využití všeobecných prostředků směny, tedy zejména peněz.

BTL

BTL

BTL je zkrácené označení pro anglický pojem Below The Line, tedy druh reklamy založený na přímém oslovení klienta. Do BTL patří například podpora prodeje, direkt email, osobní prodej, sponzoring, event management nebo public relations.

Buzz

Buzz

Buzz je anglický výraz, který lze přeložit jako bzukot, rozruch, poprask či vzrušení. V kontextu buzzmarketingu znamená nastolení určitého tématu a následné obecné diskuse o konkrétním produktu, značce nebo firmě, která je žádoucí pro její propagaci.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám svůj dotaz.


Mohlo by vás zajímat
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Získané certifikáty
 • Google Analytics IQ
 • Google Advertising Professional